Fri11162018

Last update01:38:33 AM GMT

Thông báo, dự báo tài nguyên nước dưới đất tháng 4 năm 2018 vùng Duyên hải Nam Trung Bộ

Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ hiện có các công trình quan trắc ở các tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng. Các tầng chứa nước chính theo thứ tự từ trên xuống gồm tầng chứa nước lỗ hổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp). Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất, diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích và đánh giá để dự báo cho tháng 5 và tháng 6 năm 2018. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:
I.1. Tầng chứa nước Holocene (qh)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ với 20/22 công trình mực nước hạ và 2/22 công trình mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mực nước hạ thấp nhất là 0,93m tại xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi (QT6a-QN).
Trong tháng 4, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,36m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9a-QN) và nông nhất là 1,23m tại TT. Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT13a-QD
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4
I.2. Tầng chứa nước Pleistocene (qp)
Diễn biến mực nước dưới đất trung bình tháng 4 so với tháng 3 có xu thế hạ với 9/10 công trình có mực nước hạ và duy nhất 1 công trình có mực nước dâng hạ không đáng kể. Giá trị mưc nước hạ thấp nhất là 0,56m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN).
Trong tháng 4, mực nước trung bình tháng sâu nhất là 7,03m tại xã Phổ An, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi (QT9b-QN) và nông nhất là 1,42m tại xã Bình Quý, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (QT14-QĐ).
Dự báo: Diễn biến mực nước dưới đất tháng 5 có xu thế hạ so với thực đo tháng 4

Xem chi tiết tại đây


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: