Sun06162019

Last update06:09:01 AM GMT

Khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên: Bộ sản phẩm của dự án điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu

Dự án “điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên” do Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia chủ trì phối hợp thực hiện cùng với các đơn vị khác thuộc Bộ TN&MT cùng UBND các tỉnh thuộc vùng dự án (13 tỉnh) là một trong những dự án trọng điểm quốc gia về tài nguyên nước trong bối cảnh biến dổi khí hậu toàn cầu mà Việt Nam là một trong những quốc gia/vùng lãnh thổ bị ảnh hưởng nặng nề.

Với mục tiêu đề xuất các giải pháp sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn nước; tăng cường công tác quản lý và bảo vệ tài nguyên nước trong điều kiện khô hạn, xâm nhập mặn và biến đổi khí hậu cũng như đề xuất cơ chế phối hợp, giải pháp tổng thể, toàn diện, liên tục trong và sau khi kết thúc dự án để các cơ quan, tổ chức ở địa phương và trung ương hiệp đồng quản lý hiệu quả các công trình, kỹ thuật hiện có và tổ chức thực hiện các dạng công tác đề ra phục vụ cảnh báo dự báo hạn hạn xâm nhập mặn và diễn biến tài nguyên nước vùng Nam Trung Bộ và Tây nguyên; bàn giao các công trình khai thác, cấp nước của dự án cho địa phương quản lý điều hành. Bộ sản phẩm của dự án bao gồm:

- Các báo cáo tổng kết của dự án tổng thể và các dự án thành phần; các bản đồ bản vẽ, công trình khai thác và kế hoạch phát triển nguồn nước các vùng hạn hán, xâm nhập mặn; cơ sở dữ liệu hỗ trợ ra quyết định cấp nước chống hạn, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

- Hệ thống các quy trình, cam kết phối hợp của các cơ quan chuyên môn trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan có liên quan thuộc địa phương vùng dự án và đại diện nhân dân cùng nhau vận hành bảo đảm phát huy hiệu quả kết quả của dự án vào chương trình khai thác, cấp nước chống hạn, xâm nhập mặn khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên;

- Danh mục các sản phẩm tiếp nối của dự án do các cơ quan hoàn thành giúp lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường, lãnh đạo UBND các tỉnh và thành phố vùng dự án ra quyết định trong phòng chống thiên tai hạn hán, xâm nhập mặn và tiếp tục đầu tư phát triển các nguồn nước cấp rộng rãi cho toàn bộ người dân khu vực dự án;

Chính vì vậy sản phẩm của dự án sẽ mở ra một giai đoạn phát triển mới, nhanh, mạnh, ổn định và hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn nước cung cấp cho nhu câu phát triển KT-XH của khu vực. Trên cơ sở đó, các cơ quan từ trung ương đến địa phương và đặc biệt là người dân vùng dự án có cơ sở cùng chung tay thực hiện tốt các giải pháp đề ra và vượt qua các khó khăn do thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn ngày một khắc nghiệt của khu vực. Góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển KT-XH khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030;

+ Báo cáo kết của thu thập tài liệu;

+ Báo cáo kết quả điều tra, khảo sát, đánh giá hiện trạng và diễn biến hạn hán cho từng vùng, lưu vực sông và các tỉnh khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

(Thanh Sơn)


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: