UBND tỉnh thảo luận về quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình

Sáng 27/12/2012, đồng chí Phạm Văn Sinh – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp thảo luận với các sở, ngành liên quan về quy hoạch bảo vệ tài nguyên nước mặt tỉnh Thái Bình.

nb1

Mục tiêu cụ thể của quy hoạch từ năm 2013 đến năm 2015, bảo vệ và cải thiện chất lượng nguồn nước và cảnh quan 4 sông lớn và 12 sông nội tỉnh. Giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020, bảo vệ cải thiện chất lượng nguồn nước và cảnh quan tất cả các dòng sông trên địa bàn tỉnh. Góp phần phòng chống ô nhiễm, suy thoái nguồn nước mặt đảm bảo chất lượng nước, đáp ứng yêu cầu cho các mục đích khai thác, sử dụng đối với từng nguồn nước sông.

Đại diện đơn vị tư vấn đã giải trình những vấn đề mà các đại biểu tham gia ý kiến: chất lượng nguồn nước mặt trên cùng tuyến sông, kỹ thuật tính toán mức ô nhiễm và phương án xử lý, giải pháp xử lý nguồn nước thải bệnh viện, nước thải chăn nuôi cùng một số nội dung trong quy hoạch.

nb2

Đồng chí Phạm Văn Sinh – Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với quy hoạch. Đồng thời đồng chí lưu ý đến giải pháp tổ chức thực hiện, đặc biệt là công tác tuyên truyền cho tổ chức, cá nhân trong việc sử dụng nguồn nước và xả thải nguồn nước đã sử dụng ra môi trường. Phân công trách nhiệm cụ thể của từng ngành trong tổ chức thực hiện. Đồng chí đề nghị đơn vị tư vấn bổ sung ý kiến tham gia của các đại biểu hoàn thiện quy hoạch.

Cũng tại cuộc họp này, các đại biểu đã thảo luận về dự án khu nhà ở xã hội cho người có thu nhập thấp và đề án quy hoạch hệ thống cấp nước thành phố đến năm 2020.

Bạn đọc quan tâm có thể xem bản tin thời sự của Đài truyền hình Thái Bình theo Link sau: