Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ khối trưởng, khối phó và Ký kết giao ước thi đua năm 2024 của khối VI

Sáng ngày 05/04/2024, tại Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ khối trưởng, khối phó và Ký kết giao ước năm 2024 của khối VI.

Tham dự Hội nghị Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2023 và Ký kết giao ước thi đua năm 2024 đại diện Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia ông Phạm Huy Thông – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm cùng các đơn vị của Khối Thi đua số VI của bộ gồm: Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam; Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam; Công ty TNHH MTV Tài nguyên – Môi trường miền nam; Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng; Tạp chí Tài nguyên và Môi trường; Báo Tài nguyên và Môi trường; Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam; ; Trung tâm Điều dưỡng và Phục hồi chức năng;….


Quang cảnh tại Hội nghị Tổng kết thi đua, khen thưởng năm 2023 và Ký kết giao ước thi đua năm 2024

Tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sỹ Cường – Khối trưởng Khối thi đua số VI năm 2023, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Tài nguyên và Môi trường Việt Nam trình bày Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng 2023 và Phương hướng nhiệm vụ năm 2024: Các đơn vị, cơ quan trong Khối tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, qua đó cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thi đua thực hiện văn hóa công sở, làm việc chuyên nghiệp, tận tâm, mẫu mực … Phong trào thi đua “Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học – công nghệ và phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật” luôn được lãnh đạo các cơ quan, đơn vị quan tâm hàng đầu, cán bộ, người lao động hưởng ứng nhiệt tình. Trọng tâm của phong trào là phát huy các sáng kiến, giải pháp hữu ích, ứng dụng các giải pháp đem lại hiệu quả trong quản lý, sản xuất kinh doanh đạt chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tiết kiệm thời gian, cải thiện điều kiện làm việc…đem lại hiệu quả kinh tế cao. Qua các phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, nhiều tập thể và cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, ngoài ra, còn có nhiều cá nhân được tặng các danh hiệu “giỏi việc nước, đảm việc nhà” và nhiều hình thức khen thưởng của địa phương, cơ sở và các đoàn thể."

Cũng tại Hội nghị, đồng chí Ngô Sỹ Cường – Khối trưởng Khối thi đua số VI đã bàn giao chức danh và nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó năm 2024 cho đồng chí Lê Minh Hải – Phó Tổng Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Khối trưởng) và đồng chí Phạm Huy Thông – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch điều tra tài nguyên nước  (Khối phó).


Bàn giao chức danh và nhiệm vụ Khối trưởng, Khối phó năm 2024: đồng chí Lê Minh Hải – Phó Tổng Giám đốc điều hành Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam (Khối trưởng Khối thi đua số VI, đồng chí Phạm Huy Thông – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và điều tra tài nguyên nước quốc gia (Khối phó)

Một số hình ảnh tại Hội nghị: