Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước vinh dự đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ

22862_1Ngày 24/7, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và đón nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ.

Tham dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai ghi nhận nỗ lực của đội ngũ CBCNV và đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đạt được trong 6 tháng qua. Trung tâm đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt và đúng tiến độ kế hoạch được giao. Cụ thể, công tác thi công các hạng mục công việc của nhiệm vụ điều tra, đánh giá tài nguyên nước tuân thủ theo quy trình quy phạm kỹ thuật, chất lượng các tài liệu đảm bảo theo yêu cầu của dự án. Việc triển khai thực hiện các đề án, dự án bám sát mục tiêu nhiệm vụ, kế hoạch của Trung tâm đã được phê duyệt thực hiện trong năm, tiến độ thực hiện phù hợp với kế hoạch được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai lưu ý, từ 1/9, chức năng nhiệm vụ của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia sẽ có hiệu lực. Vì thế, Trung tâm cần nhanh chóng hoàn thiện chiến lược phát triển theo lộ trình cụ thể. Đối với những Dự án do Trung tâm triển khai, thực hiện đã hoàn thành, cần tổ chức bàn giao và tuyên truyền rộng rãi để mọi người cùng biết đến góp phần nâng vị thế Trung tâm.

Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai đặc biệt lưu ý đến việc tiếp tục đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cán bộ bằng cách tăng cường các lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ trẻ.

22863_2

Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước Tống Ngọc Thanh cũng cho biết, trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế nhưng lãnh đạo Trung tâm vẫn nỗ lực tìm kiếm, ký kết dự án hợp đồng với bên ngoài, tạo công ăn việc làm cho cán bộ công nhân viên chức và người lao động. Ngoài việc triển khai, hoàn thành các hạng mục đúng tiến độ của 2 đề án Chính phủ giao là “Điều tra, đánh giá và phân vùng cảnh báo nguy cơ trượt lở đất đá các vùng miền núi Việt Nam”, “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn”, Trung tâm còn thực hiện đúng tiến độ 10 dự án chuyển tiếp và 2 nhiệm vụ mở mới năm 2013. Trung tâm cũng đã thực hiện 04 đề tài KHCN chuyển tiếp, 03 đề tài mở mới và 04 đề tài cấp cơ sở… Thông qua việc NCKH, tạo điều kiện cho Trung tâm hoàn thành tốt hơn những nhiệm vụ chuyên môn.

6 tháng cuối năm, Trung tâm sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kết thúc dự án “Quy hoạch quản lý sử dụng tài nguyên nước và bảo vệ môi trường lưu vực sông Nhuệ – Đáy đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020” và dự án “Đánh giá tác động của BĐKH, nước biển dâng đến tài nguyên nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long và đề xuất giải pháp và bảo vệ TNN dưới đất trong bối cảnh biến đổi khí hậu”.

Tại Hội nghị, ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ TN&MT về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia. Đây là tổ chức sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ TN&MT, có chức năng lập quy hoạch và điều tra cơ bản tài nguyên nước trong phạm vi cả nước, cung cấp dịch vụ công về tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Thái Lai cũng đã trao Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ cho Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho ông Vũ Văn Sơn, Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính; trao danh hiệu chiến sỹ thi đua ngành tài nguyên và môi trường cho 8 cá nhân và trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho 39 tập thể và 80 cá nhân. Với những thành tích ấy, Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai mong muốn trung tâm ngày càng phát huy vai trò của mình, trưởng thành lớn mạnh xứng tầm là Trung tâm có nhiệm vụ quy hoạch và điều tra tài nguyên nước trong cả nước.

22864_3

22865_4

22866_5

22867_6

Theo monre.gov.vn