Trung tâm QH&ĐTTNNQG triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại các đơn vị trực thuộc

IMG_5585

Thực hiện Quyết định số 299/QĐ-BTNMT ngày 09 tháng 02 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2015, ngày 12 tháng 3 năm 2015, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã dẫn đầu Đoàn công tác của Trung tâm QH&ĐTTNNQG tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Đoàn triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 gồm có: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Vũ Văn Sơn, Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hằng, Trưởng ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Vũ Thanh Tâm, Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất Bạch Ngọc Quang, Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt Nguyễn Ngọc Hà, Trưởng ban Quan trắc tài nguyên nước Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Đinh Ngọc Chức, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Triệu Đức Huy.

IMG_5589

Đoàn triển khai kế hoạch tiến hành đánh giá toàn diện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2015 của các đơn vị, trên cơ sở đó thống nhất kế hoạch thực hiện cho các đơn vị.

Ngày 12 tháng 3 năm 2015, Đoàn công tác đã triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại Văn phòng Trung tâm QH&ĐTTNNQG. 

Ngày 14 tháng 3 năm 2015, Đoàn công tác đã tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại Trung tâm Dữ liệu quy hoạch và điều tra tài nguyên nước; Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước.

IMG_5264

Ngày 17 tháng 3 năm 2015, Đoàn công tác đã tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước; Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước.

Trong ba ngày 22, 23, 24 tháng 3 năm 2015, Đoàn công tác đã tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2015 tại 03 Liên đoàn trực thuộc.

(Hồng Nhung – NAWAPI)