Trung tâm QH&ĐTTNNQG triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại các đơn vị trực thuộc

Trien_khai_KH_LDMT-anh_1Thực hiện Quyết định số 123/QĐ-BTNMT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành quyết định số 55/QĐ-TNNQG ngày 12 tháng 02 năm 2014 về việc giao kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Trung tâmNgày 02 tháng 3 năm 2014, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã dẫn đầu Đoàn công tác của Trung tâm QH&ĐTTNNQG tiến hành triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại các đơn vị trực thuộc Trung tâm.

Đoàn triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 gồm có: Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công, Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Vũ Văn Sơn, Trưởng ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Vũ Thanh Tâm, Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước mặt Nguyễn Ngọc Hà, Chánh Văn phòng Nguyễn Thị Hằng, Phó Trưởng ban Kế hoạch – Tài chính Đinh Ngọc Chức, Phó Trưởng ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất Nguyễn Văn Diện, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Quan trắc tài nguyên nước Nguyễn Chí Nghĩa, Phó Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc Triệu Đức Huy.

Đoàn triển khai kế hoạch tiến hành đánh giá toàn diện nội dung Kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của các đơn vị, trên cơ sở đó thống nhất kế hoạch thực hiện cho các đơn vị.

LDMN_2

Ngày 03 tháng 3 năm 2014, Đoàn công tác đã triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam.

Trien_khai_KH_LDMT-anh_1

Ngày 04 và 05 tháng 3 năm 2014, Đoàn công tác tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung.

Ngày 07 tháng 3 năm 2014, Đoàn công tác tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc.

Đoàn công tác dự kiến tiến hành triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại Trung tâm Dữ liệu Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước, Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài nguyên nước vào ngày 10 tháng 3 năm 2014; triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 của cơ quan Trung tâm QH&ĐTTNNQG và triển khai Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2014 tại Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước vào ngày 11 tháng 3 năm 2014.

(Hồng Nhung – NAWAPI)