Trung tâm QH&ĐTTNNQG báo cáo tình hình xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm

IMG_6939Thực hiện Quyết định số 1882/QĐ-BTNMT ngày 04 tháng 10 năm 2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã ban hành Quyết định số 280/QĐ-TNNQG ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Quyết định số 284/QĐ-TNNQG ngày 04 tháng 12 năm 2013 về việc thành lập Ban soạn thảo Đề án vị trí việc làm của Trung tâm QH&ĐTTNNQG. Chiều ngày 01 tháng 4 năm 2014, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã tổ chức họp báo cáo Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường về tình hình xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm. Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG Tống Ngọc Thanh chủ trì buổi báo cáo.

Tham dự buổi báo cáo, về phía Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng; ông Trần Đức Huân, Trưởng phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính; ông Nguyễn Quốc Hùng, Chuyên viên Phòng Tổ chức biên chế và cải cách hành chính. Về phía Trung tâm QH&ĐTTNNQG có Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Chí Công; Lãnh đạo Văn phòng, các Ban, các đơn vị trực thuộc và các cán bộ phụ trách công tác tổ chức.

IMG_6925

Tại buổi làm việc, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã báo cáo Vụ Tổ chức cán bộ về tình hình xây dựng Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm QH&ĐTTNNQG.

IMG_6921

Đồng thời, toàn thể hội nghị đã nghe Lãnh đạo từng đơn vị trực thuộc Trung tâm báo cáo tiến độ triển khai Đề án và các vướng mắc gặp phải trong quá trình triển khai.

IMG_6950

Tại buổi làm việc, ông Giang Đức Chung, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã nêu lên mục đích, ý nghĩa của Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Đồng thời, Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giang Đức Chung đã giải đáp các thắc mắc và đề ra hướng giải quyết cho các vướng mắc mà đơn vị đang gặp phải. Theo ông Giang Đức Chung, Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm sẽ là công cụ đắc lực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành chung, trong quá trình hoạt động từng đơn vị cần có sự áp dụng một cách linh hoạt. Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ Giang Đức Chung đề nghị Trung tâm QH&ĐTTNNQG nên đề ra 03 nhóm tổ chức: Cơ quan Trung tâm, các Trung tâm trực thuộc, 03 Liên đoàn trực thuộc. Trong đó, với mỗi nhóm tổ chức, Trung tâm chọn ra một đơn vị để làm thí điểm.

Đại diện Lãnh đạo Trung tâm, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã cảm ơn sự hướng dẫn cụ thể của Lãnh đạo Vụ Tổ chức cán bộ, Trung tâm sẽ tiếp thu các ý kiến góp ý của Quý Vụ và sớm hoàn thiện Đề án xác định vị trí việc làm và cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức của Trung tâm để tăng hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của Trung tâm.

(Hồng Nhung – NAWAPI)