Thông cáo báo chí Hội thảo và triển lãm quốc tế “Sáng kiến hợp tác về an ninh nguồn nước trong bối cảnh biến đổi khí hậu” – VACI 2015

Thong_cao_bao_chi_VACI_2015_21-9-2015__resize