Rà soát nội dung và khối lượng Dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm, vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận”.

 IMG_6910Chiều ngày 01/11/2018, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp rà soát nội dung và khối lượng dự án “Điều tra, đánh giá xác định vùng cấm , vùng hạn chế khai thác nước dưới đất trong các tầng chứa nước trầm tích Đệ tứ và Neogen từ Đà Nẵng đến Bình Thuận” . Tham dự cuộc họp có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các trưởng, phó ban chuyên môn, chủ nhiệm và các cán bộ tham gia thực hiện dự án.

Thay mặt nhóm thực hiện dự án ông Nguyễn Trung Phát đã báo cáo các căn cứ để rà soát điều chỉnh nội dung, khối lượng và dự toán dự án:

Căn cứ tài liệu được thu thập tại địa phương, đối với vùng Bình Sơn – Quảng Ngãi – Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, diện tích 950km2. Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Ngãi đã và đang thi công nhiệm vụ “Điều tra, đánh giá, khoanh định vùng cấm, vùng hạn chế và vùng cho phép khai thác, sử dụng nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi” do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện. Với mục tiêu và nhiệm vụ như dự án đề ra, diện tích điều tra bao trùm lên diện tích của Dự án. Trên cơ sở đó đơn vị rà soát, điều chỉnh giảm khối lượng công tác khoan, bơm nước thí nghiệm tại vùng này với khối lượng 04 lỗ khoan (QT7, QT8, QT10, QT11 và 01 lỗ khoan QS.10), nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu Dự án đề ra.

Căn cứ tài liệu được thu thập tài liệu đối với vùng  Sông Cầu – Tuy Hòa – Đông Hòa tỉnh Phú Yên, diện tích 700km2. Qua quá trình rà soát, điều chỉnh giảm khối lượng công tác khoan đối với lỗ khoan QT17/100m. Khu vực này đã thu thập được tài liệu các lỗ khoan của chương trình Jica do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thực hiện với đầy đủ các thông số địa chất thủy văn của tầng chứa nước Neogen phục vụ cho công tác tổng kết báo cáo.

Căn cứ tài liệu được thu thập, đối với vùng Bắc Bình – Phan Thiết – Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Năm 2015, Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Trung thuộc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia thực hiện Dự án “Lập bản đồ địa chất thuỷ văn tỷ lệ 1:50.000 các tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận”. Trên cơ sở đó, chúng tôi rà soát, điều chỉnh giảm khối lượng công tác khoan, bơm nước thí nghiệm tại vùng này với khối lượng 06 lỗ khoan (QT31, QT32, QT33, QT34, QT35, QT36 và  02 lỗ khoan QS.32, QS.33), nhưng vẫn đảm bảo mục tiêu Dự án đề ra.

Một số hình ảnh của buổi rà soát:

IMG_6920

IMG_6912

IMG_6916

(TTDLTNN)