Một số hình ảnh tại Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II

Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II đã diễn ra thành công tốt đẹp, sau đây là một số hình ảnh của Đại Hội:

vv57

vv58

vv59

vv53

vv56

vv54

vv62

vv60

vv61

vv55

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)