Họp xây dựng phương án tự thực hiện gói thầu nâng cấp xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long

Ngày 1/12/2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc họp phương án tự thực hiện gói thầu nâng cấp xây dựng mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu. Tham dự cuộc họp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các lãnh đạo 03 Liên đoàn và lãnh đạo 04 đơn vị trực thuộc

bai95_1_3a

Dự án “Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất ĐBSCL trong điều kiện biến đổi khí hậu” là một tiểu dự án thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng Sông Cửu Long”.

Mục tiêu dự án là Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất Đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu nhằm Nâng cấp và hoàn thiện mạng quan trắc tài nguyên nước dưới đất hiện đại, đồng bộ bảo đảm cung cấp thông tin về số lượng, chất lượng nước và các tác động tới nguồn nước đầy đủ, kịp thời phục vụ quản lý tài nguyên nước đáp ứng các yêu cầu về nước dưới đất cho phát triển kinh tế – xã hội đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long.

bai95_2_3a

Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây là dự án lớn, quan trọng và có ý nghĩa trong bối cảnh Đồng bằng Sông Cửu Long đang chống chịu với biến đổi khí hậu. Dự án được thực hiện tại 13 tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long. Sau khi hoàn thành dự án này, mạng quan trắc tại Đồng bằng Sông Cửu Long sẽ là mạng quan trắc hiện đại, có khả năng tích hợp, phân tích, hỗ trợ ra quyết định trong quản lý nhà nước về tài nguyên nước.

Cũng tại cuộc hợp, ông Tống Ngọc Thanh cũng đã phân công khối lượng công việc, thời gian cụ thể thực hiện đề án với các đơn vị trực thuộc.

Một số hình ảnh tại cuộc họp:

bai95_3_3s

bai95_4_3a

bai95_5_3a