Họp về kế hoạch thực hiện dự án nghiên cứu ViWat, Lưu vực sông Mê Kông

Ngày 1/12/2017, tại Trung tâm QH&DDTTNNQG đã diễn ra cuộc họp về kế hoạch thực hiện dự án nghiên cứu ViWat – Mê Kông. Tham dự cuộc hợp có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyễn Chí Công – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng lãnh đạo, đại diện các ban chuyên môn.

bai96_1_3a

Dự án ViWat-Mekong là dự án “Các giải pháp tích hợp cho sự phát triển bền vững cho khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long – Đất, Nước, Năng lượng và Khí hậu…”. Đây là dự án hợp tác giữa Việt Nam và Đức, hợp tác với các tổ chức trong nước và quốc tế để giải quyết các vấn đề về sạt lở bờ biển, hạn hán, sụt lún đất tại Đồng bằng Sông Cửu Long trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

bai96_2_3a

Tại cuộc họp, TS. Vũ Thanh Tâm – Trưởng ban KHCN-HTQT đã nêu các đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc dự án ViWat:

– Nghiên cứu xây dựng công cụ tích hợp đánh giá tài nguyên nước và đất phục vụ Quy hoạch tổng thể Đồng bằng sông Cửu Long

– Nghiên cứu xác định chỉ số sử dụng bền vững tích hợp tài nguyên nước và đất phục vụ quy hoạch tài nguyên nước, áp dụng lập quy hoạch tài nguyên nước vùng Nam sông Hậu

– Nghiên cứu xây dựng hệ thống tác nghiệp quan trắc, giám sát, đánh giá tài nguyên nước để cảnh báo sớm xâm nhập mặn nước dưới đất vùng đồng bằng sông Cửu Long trong điều kiện BĐKH, áp dụng ở Kiên Giang, Cà Mau và Bạc Liêu.

bai96_3_3a

Tại cuộc họp, ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, đây đều là những nhiệm vụ khoa học công nghệ quan trọng, có ý nghĩa thực tiễn cao, đóng góp lớn vào dự án tổng thể ViWat.