Họp Tổ xây dựng dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long”

IMG_0357_CopyẢnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) đối với tự nhiên và sinh kế của hàng triệu dân tại khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là rất lớn. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, khu vực ĐBSCL từ tháng 3 đến tháng 6 năm 2017, lượng mưa giảm, khả năng thấp hơn trung bình nhiều năm trước đây. Mùa khô 2016 – 2017, tổng lượng dòng chảy sông Mekong về ĐBSCL sẽ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm từ 15% – 30%. Trong khi đó, có khả năng mùa khô 2016 – 2017 thuộc năm thủy văn có dòng chảy nhỏ, do đó diễn biến mặn phức tạp nhưng mức độ ít nghiêm trọng hơn mùa khô 2015 – 2016. Trước thực trạng đó, ngày 6/10/2017, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức họp Tổ xây dựng dự án “Điều tra đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo, phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long”.

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban, các cán bộ chuyên môn về lĩnh vực nước mặt, nước dưới đất, quan trắc tài nguyên nước và công nghệ thông tin.

IMG_0356_Copy

Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cho rằng, thông qua dự án sẽ đánh giá được tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo và đề xuất các giải pháp phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn; ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý và bảo vệ tài nguyên nước khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và ĐBSCL. Để thực hiện tốt dự án này, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã thành lập Tổ xây dựng dự án với 15 thành viên trong đó có 01 Tổ trưởng – ông Hoàng Văn Hoan – Ban Điều tra tài nguyên nước dưới đất; 02 Tổ phó: ông Nguyễn Duy Dũng – Phó Trưởng ban Điều tra tài nguyên nước dưới đất và ông Thân Văn Đón – Phó Trưởng ban Khoa học, Công nghệ và Hợp tác quốc tế.

IMG_0358_Copy

Tại cuộc họp, các thành viên trong Tổ xây dựng dự án đã tích cực trao đổi ý kiến nhằm hoàn thiện đề cương dự án.

Cũng tại cuộc họp, Phó Tổng Giám đốc Triệu Đức Huy yêu cầu Tổ xây dựng dự án nhanh chóng hoàn thiện đề cương, trình Tổng Giám đốc và các cấp cao hơn phê duyệt đề cương dự án.

(TTDLQH&ĐTTNN)