Họp kết luận đợt kiểm tra hồ sơ, sản phẩm đã thực hiện phục vụ công tác lập Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” tại đô thị Hà Nội

IMG_4088_CopySáng ngày 29/8/2017, tại Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã diễn ra cuộc Họp kết luận đợt kiểm tra hồ sơ, sản phẩm đã thực hiện phục vụ công tác lập Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” tại đô thị Hà Nội. Ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG chủ trì cuộc họp. Tham dự cuộc họp gồm có các thành viên trong Ban kiểm tra đề án, đại diện các đơn vị tham gia thực hiện đề án.

IMG_4086_Copy

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” là một trong những đề án trong Chiến lược Quốc gia về tài nguyên nước (TNN) đến năm 2020, đề án được thực hiện từ năm 2013 đến nay và chuẩn bị kết thúc giai đoạn I. Công tác thu thập, điều tra, phân tích tổng hợp dữ liệu để phục vụ công tác lập Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nưới dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” cơ bản đã hoàn thành ở các đô thị Hà Nội, cụ thể:

– Làm rõ cấu trúc địa chất thủy văn các khu vực miền cấp, miền vận động; khoanh định được các cửa sổ địa chất thủy văn giữa các tầng chứa nước, các vị trí sông Hồng cắt trực tiếp vào tầng chứa nước; đánh giá chính xác trữ lượng, chất lượng và khoanh vùng nước dưới đất bị ô nhiễm.

– Đánh giá được thực trạng và các vấn đề trong khai thác nước dưới đất trên địa bàn Hà Nội hiện nay, đã chỉ ra các bãi giếng, các hành lang khai thác nước dưới đất không hợp lý và các vị trí phễu khai thác hạ thấp quá mức; đánh giá, dự báo mức độ ảnh hưởng của hạ thấp mực nước dưới đất đến sụt lún nền đất, gia tăng ô nhiễm và nhiễm mặn nước dưới đất.

– Đánh giá được hiện trạng các nguồn thải trên địa bàn Hà Nội, phân loại nguy cơ và tác động gây ô nhiễm nước dưới đất; xác định chi tiết đặc điểm địa chất thủy văn các khu vực nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm cao, tiến hành các thí nghiệm bơm thả chất chỉ thị để xác định cơ chế dịch chuyển chất bẩn tại các khu vực trọng điểm; khoanh định được các khu vực cần thực hiện các giải pháp bảo vệ nước dưới đất.

IMG_4091_Copy

Tại cuộc họp, ông Đào Trọng Tú – Ban Điều tra cơ bản tài nguyên nước dưới đất đã thay mặt Ban kiểm tra tổng kết đề án giai đoạn I tại đô thị Hà Nội về các công tác: công tác thu thập tài liệu; công tác chuẩn bị báo cáo; công tác thi công thực địa; công tác tổng hợp, chỉnh lý số liệu; công tác địa vật lý; công tác hút nước thí nghiệm; công tác quan trắc… của các đơn vị tham gia thực hiện đề án tại đô thị Hà Nội. Về cơ bản, các đơn vị đã hoàn thành các công tác trên nhưng một số phần thực hiện còn hạn chế như: khâu tổng hợp, chỉnh lý số liệu; sự phối hợp giữa các đơn vị tham gia còn rời rạc, chưa nhất quán.

IMG_4089_CopyKết luận cuộc họp, ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban chủ nhiệm đề án nhằm hoàn thiện, đảm bảo chất lượng Báo cáo tổng kết của đề án; đề nghị các đơn vị tham gia thực hiện đề án nhanh chóng hoàn thiện, bổ sung các tài liệu còn thiếu, tài liệu thi công thực địa, báo cáo kinh tế… để nhanh chóng hoàn thành Báo cáo tổng kết đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn – Giai đoạn I” tại đô thị Hà Nội. 

IMG_4088_Copy

(TTDLTNN)