Họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia

Sáng ngày 30/11/2021, tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) bàn về việc triển khai các dự án, nhiệm vụ chuyển đổi số của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia. Chủ trì cuộc họp là Trưởng ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế Thân Văn Đón, cùng tham dự  có đại diện lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR), Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và các chuyên gia.

Chuyển đổi số là một quá trình dài với nhiều thách thức đặt ra buộc các Chính phủ, doanh nghiệp và người tiêu dùng phải thay đổi. Tuy nhiên, chuyển đổi số sẽ giúp Chính phủ ngày càng cải thiện chất lượng công việc của cán bộ công nhân viên chức, cải thiện dịch vụ công, giúp giảm ách tắc và phục vụ nhu cầu của người dân hiệu quả hơn. Do đó, cần nhanh chóng nâng cấp hệ thống số hóa giúp công cuộc chuyển đổi số hoàn thiện nhằm đáp ứng xu hướng hiện nay.

Báo cáo tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết, năm 2021 trung tâm được Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia giao triển khai 2 nhiệm vụ “Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước (giai đoạn 1)”, “Xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (giai đoạn 1)”.

Xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước (giai đoạn 1)

Mục tiêu của nhiệm vụ là xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu tài nguyên nước phục vụ công tác quản lý, khai thác dữ liệu ngành tài nguyên nước đảm bảo tính đồng bộ, dễ dàng cập nhật và sử dụng sẵn sàng tích hợp vào hệ thống cơ sở dữ liệu ngành tài nguyên và môi trường.

Nhiệm vụ đã rà soát hiện trạng cơ sở dữ liệu tài nguyên nước. Sau khi rà soát nhóm thực hiện nhận thấy hiện trạng các dữ liệu đang được quản lý còn phân tán và rời rạc chưa có được một cấu trúc dữ liệu thống nhất và đồng bộ, chưa có công cụ để sử lý, truy xuất và khai thác thông tin một cách hiệu quả.

Nhiệm vụ đã xây dựng cơ sở dữ liệu dựa trên kết quả khảo sát, kết quả đã xây dựng được 9 nhóm dữ liệu gồm có: nhóm dữ liệu quản lý dữ liệu quan trắc tài nguyên nước; nhóm dữ liệu quản lý công trình điều tra, đánh giá tài nguyên nước; nhóm dữ liệu quản lý hiện trạng khai thác – sử dụng nước mặt; nhóm dữ liệu quản lý nguồn xả thải; nhóm dữ liệu Khí tượng; nhóm dữ liệu Thủy Văn; nhóm dữ liệu không gian bản đồ tài nguyên nước; nhóm dữ liệu về thư viện dùng chung; nhóm dữ liệu quản trị hệ thống.

Dựa trên kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu, trung tâm đã tiến hành xây dựng phần mềm theo cấu trúc dữ liệu được thiết kế. Kết quả đã xây dựng được bộ khung phần mềm.

Xây dựng hệ thống quản lý điều hành thông minh tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (giai đoạn 1)

Mục tiêu của nhiệm vụ xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống điều hành tác nghiệp thông minh hỗ trợ quản trị, vận hành văn phòng điện tử; quản lý kế hoạch, kiểm tra, giám sát, nghiệm thu trên nền tảng số.

Nhiệm vụ đã tiến hành khảo sát hiện trạng và nghiệp vụ công tác quản lý điều hành lập kế hoạch kiểm tra nghiệm thu các nhiệm vụ, đề tài, dự án; phân tích nội dung dữ liệu; xác định các nhóm người sử dụng hệ thống; mô hình hệ thống.

Nhiệm vụ đã xây dựng được phần mềm. Dựa trên mô hình kiến trúc của hệ thống và phạm vi thực hiện trong dự án, mô hình chức năng của hệ thống được xây dựng gồm: mô đun phục vụ công tác quản lý, điều hành chung; mô đun phục vụ công tác quản lý triển khai kế hoạch; mô đun phục vụ công tác kiểm tra, đánh giá; mô đun phục vụ công tác nghiệm thu kết quả thực hiện nhiệm vụ, đề án, dự án, đề tài nghiên cứu khoa học; báo cáo thống kê; quản trị hệ thống.

Cũng theo đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước hệ thống vẫn đang tiếp tục được xây dựng và triển khai ở các bước tiếp theo vì vậy các chức năng của hệ thống vẫn đang tiếp tục được lấp trình phát triển và sẽ hoàn thiện trong thời gian sớm.

  Đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước – ông Nguyễn Xuân Sơn báo cáo tại cuộc họp                                                        (bên trái màn hình).

Phát biểu tại cuộc họp, đại diện Viện Khoa học Địa chất và Tài nguyên Liên bang Đức (BGR) Ông Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR cho biết, ông đánh giá cao kết quả mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước làm được cho công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên nước năm 2021. Ông tin rằng trong tương lai mục tiêu chuyển đổi số của trung tâm sẽ đạt được những thành công tốt đẹp, tạo nên sự đột phá về công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên nước.

             Ông Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR phát biểu tại cuộc họp( ở giữa).

Kết luận tại cuộc họp, đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước cho biết, đây là các nhiệm vụ chủ chốt để hoàn thành mục tiêu chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, đổi mới toàn diện phương thức hoạt động của ngành tài nguyên nước dựa trên dữ liệu, quy trình xử lý, mô hình số và công nghệ số. Vì vậy, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước sẽ tập trung nguồn lực, tích cực triển khai xây dựng và hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu hoàn thành nhiệm vụ được giao và đạt được kết quả theo đúng mục tiêu, yêu cầu đã đề ra.

                                                 Toàn cảnh cuộc họp.