Họp Ban quản lý dự án ODA

Sáng ngày 01/06/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Ban quản lý dự án ODA. Chủ trì cuộc họp là Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh. Cùng tham dự có Phó Tống giám đốc Triệu Đức Huy, đại diện lãnh đạo Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Ban Kế hoạch – Tài chính và văn phòng Dự án BGR.

Mở đầu cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết nhiệm vụ quan trọng cần trao đổi, thảo luận trong thời gian còn lại của dự án đó là tình hình đánh giá và thẩm định dự án mới và hoàn thiện hồ sơ sản phẩm các thủ tục chính thức để bàn giao sản phẩm dự án cho địa phương sau đó trình lên văn phòng Chính phủ Việt Nam để hoàn tất thủ tục đóng gói dự án pha I, tổ chức hội thảo kết thúc dự án. Trên cơ sở đó thảo luận lập kế hoạch dự án mới pha II giai đoạn 2022 – 2025 để hai bên có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh                                          phát biểu tại cuộc họp (ở giữa)

Phát biểu tại cuộc họp, Ông Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR cho biết ông rất cảm ơn Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đã có những lời nói tốt đẹp giành cho phía BGR và ông cảm thấy vui mừng khi Viện BGR có cơ hội tiếp tục hợp tác dự án mở mới cùng Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Theo ông Andreas Renck việc đánh giá dự án mới đã tổ chức online rất thành công. Bộ BMZ (Bộ Hợp tác Kinh tế và Phát triển Liên bang Đức) đã phê duyệt báo cáo thẩm định dự án. Tuy nhiên do một số nguyên nhân khách quan báo cáo đánh giá dự án vẫn chưa được phê duyệt, phía BGR sẽ cố gắng phê duyệt sớm. Đối với dự án pha I thì viện BGR đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ sản phẩm dự án pha I và sẽ gửi cho trung tâm.

Ông  Andreas Renck – Cố vấn trưởng Dự án BGR phát biểu tại cuộc họp( ở giữa)

Tại cuộc họp, Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh đề xuất dự kiến tổ chức hội thảo, bàn giao sản phẩm cho các địa phương vào giữa tháng 6. Trung tâm sẽ giao nhiệm vụ cho Ban Khoa học Công nghệ và Hợp tác quốc tế chủ động phối hợp chặt chẽ với phía Viện BGR đóng gói dự án pha I và lập kế hoạch dự án pha II để hai bên có thể tiến hành các thủ tục tiếp theo.

Kết thúc cuộc họp, Tổng giám đốc cảm ơn Viện BGR và mong muốn hai bên sẽ cùng nhau hợp tác tốt đẹp trong thời gian tới.

Toàn cảnh cuộc họp.