Hội nghị Tổng kết công tác năm 2016 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017

IMG_0810

Sáng ngày 03/01/2017Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2017. Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Tham dự Hội nghị còn có đại diện các Vụ thuộc Bộ TN&MT, đại diện lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước, Văn phòng Ủy ban sông Mê Công Việt Nam; lãnh đạo Trung tâm, cán bộ chủ chốt của 07 đơn vị trực thuộc Trung tâm, cùng tập thể cán bộ, viên chức của cơ quan Trung tâm.
Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh cho biết, năm 2016 vừa qua, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ TNMT cùng sự phối hợp giúp đỡ của các Vụ, cơ quan, đơn vị trong Bộ, Trung tâm đã đạt được những kết quả tích cực đáng ghi nhận, đóng góp vào sự phát triển chung của lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng, ngành tài nguyên và môi trường nói chung.

IMG_0815

Năm 2016, ngành tài nguyên và môi trường nói chung và lĩnh vực tài nguyên nước nói riêng phải đối mặt với nhiều áp lực, đặc biệt là tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo Trung tâm, sự quyết tâm nỗ lực của cán bộ, viên chức và người lao động. Trung tâm QH&ĐT TNN quốc gia đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, kịp thời triển khai nhiều nhiệm vụ cùng giải quyết những khó khăn của địa phương, góp phần phục vụ hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên nước. Trong đó có một số kết quả nổi bật:
Thứ nhất, Trung tâm đã khẩn trương tập trung nguồn lực, phối hợp chặt chẽ với Cục Quản lý tài nguyên nước, với các Bộ, ngành, địa phương thuộc lưu vực sông Hồng – Thái Bình, tham vấn ý kiến của các nhà khoa học hàng đầu trong nước, các chuyên gia nước ngoài để hoàn thành lập Nhiệm vụ Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Hồng – Thái Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.
Ngoài thực hiện nhiệm vụ cấp bách trên, trong năm 2016 Trung tâm triển khai thực hiện 02 dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng” và Dự án “Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Srepok”. Các nhiệm vụ này đã hoàn thành các dạng công tác theo đúng tiến độ và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Thứ hai, tập trung chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nhằm ứng phó xâm nhập mặn, hạn hán ở Đồng bằng sông Cửu Long, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Thực hiện Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống hạn, xâm nhập mặnkhu vực miền Trung, Tây Nguyên và đồng bằng sông Cửu Long. Trung tâm đã cùng các địa phương tiến hành khảo sát, rà soát, lựa chọn các vùng có nhu cầu cấp bách nhất về nguồn nước sinh hoạt tại các tỉnh bị xâm nhập mặn (Đồng bằng sông Cửu Long) và khô hạn (Tây Nguyên) đã được phê duyệt trong Dự án số 1 “Điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất tại các vùng cao, vùng khan hiếm nước” (thuộc Chương trình điều tra, tìm kiếm nguồn nước dưới đất để cung cấp nước sinh hoạt ở các vùng núi cao, vùng khan hiếm nước) để tổ chức triển khai ngay. Kết quả năm 2016, Trung tâm đã hoàn thành thi công toàn bộ khối lượng theo kế hoạch được giao (31/31 vùng) với 100% lỗ khoan có nước với trữ lượng, chất lượng đảm bảo và đã kết cấu thành giếng khoan khai thác lâu dài. Có thể xây dựng được 32 trạm cấp nước tập trung với công suất từ 300 – 1300m3/ngđ, nguồn nước đủ đáp ứng nhu cầu cấp nước sinh hoạt cho 325.745 người với mức 60 l/ngày.người.
Tiếp đó, phục vụ mục tiêu cấp bách để triển khai nội dung chống hạn của Nghị quyết số 142/2016/QH13 ngày 12/4/2016 của Quốc hội về kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2016-2020), dưới sự chỉ đạo của Bộ TNMT, Trung tâm đã chủ trì, cùng các đơn vị thuộc Bộ xây dựng và hoàn thành đề cương tổng thể dự án “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên”; Triển khai xây dựng Dự án Đầu tư xây dựng mới và nâng cấp mạng quan trắc nước dưới đất đồng bằng Sông Cửu Long trong điều kiện biến đổi khí hậu, tiểu dự án 2 thuộc Hợp phần 1 Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững ĐBSCL do Bộ TNMT chủ trì. Ngoài ra, Trung tâm hoàn thành xây dựng đề cương dự án thành phần số 1 thuộc Dự án tổng thể “Điều tra, đánh giá tổng thể nguồn nước, cảnh báo, dự báo phòng chống khô hạn, xâm nhập mặn ứng phó với biến đổi khí hậu khu vực Đồng bằng Sông Cửu Long” do Trung tâm KTTV quốc gia chủ trì. 
Thứ ba, trong năm 2016, Trung tâm tiếp tục triển khai thực hiện 02 dự án Chính phủ, 09 đề án, dự án điều tra, đánh giá tài nguyên nước, 6 đề tài KHCN cấp Bộ, 5 đề tài KHCN cấp cơ sở, thực hiện 07 dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Các dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, nhiều dự án giá trị khối lượng thực hiện vượt khối lượng dự toán được giao, chất lượng đảm bảo, đáp ứng được mục tiêu đề ra.
Thứ tư, công tác hợp tác quốc tế trong năm qua đã được Trung tâm đặc biệt quan tâm và ngày càng mở rộng. Trung tâm đã thực hiện đúng tiến độ 02 dự án hợp tác với CHLB Đức và Phần Lan; tham gia xây dựng mở mới Dự án “Tài nguyên nước ngầm trong khu vực tiểu vùng sông Mê Công; hợp tác quản lý để tăng khả năng phục hồi tài nguyên nước” do Quỹ Adaptation Fund tài trợ. Việc đẩy mạnh hợp tác quốc tế và hợp tác toàn diện về mọi mặt trong lĩnh vực tài nguyên nước của Trung tâm đã góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chuyên môn được giao và tạo nên những thành công của Trung tâm trong năm 2016. 
Trong năm 2016, Trung tâm đã tổ chức thành công Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần IV- VACI 2016 với chủ đề “Quản lý nguồn nước liên tỉnh, liên quốc gia: Từ chính sách đến thực tiễn”. Hội thảo và Triển lãm quốc tế đã nhận được sự tham gia của các đại biểu đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hội thảo đã góp phần không nhỏ trong việc tăng cường chia sẻ thông tin, thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị trong nước và quốc tế, từ đó từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và vị thế lĩnh vực tài nguyên nước của Việt Nam.

IMG_0804

IMG_0807

IMG_0806

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 của Trung tâm, Thứ trưởng Bộ TN&MT Chu Phạm Ngọc Hiển đánh giá cao các kết quả đã đạt được của Trung tâm trong năm 2016. Trong bối cảnh chung của nền kinh tế còn gặp khó khăn thì Trung tâm QH&ĐT TNNQG đã đảm bảo ổn định thu nhập cho cán bộ, viên chức, thu nhập năm sau cao hơn năm trước.

IMG_0810

Để phát huy hơn nữa các thành tích đã đạt được, Thứ trưởng Chu Phạm Ngọc Hiển đề nghị, trong năm 2017, Trung tâm cần tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch, điều tra tài nguyên nước; tiếp tục đổi mới công tác điều hành, quản lý hiệu quả, chú trọng việc hướng dẫn, tháo gỡ nhanh chóng những khó khăn, vướng mắc cho các đơn vị trực thuộc; tập trung tìm kiếm nguồn vốn đầu tư trang thiết bị hiện đại; không ngừng cải tiến quy trình làm việc để tăng năng suất lao động, phát huy tính sáng tạo của cán bộ, viên chức, người lao động; cần có kế hoạch, quy hoạch bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu quản lý, yêu cầu phát triển của ngành.
IMG_0779
(Hồng Nhung – NAWAPI
Hoàng Hưng – TTDLQH&ĐTTNN)