Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, Phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước.

tt132Ngày 24 tháng 12 năm 2010, tại Liên đoàn Quy Điều tra và Quy hoạch tài nguyên nước miền bắc đã diễn ra Hội nghị Tổng kết công tác năm 2010, phương hướng, nhiệm vụ năm 2011 và đánh giá cán bộ lãnh đạo Trung tâm của Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước. Tham dự Đại hội có Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai, ông Châu Trần Vĩnh – Phó Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước, ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng Lãnh đạo các Liên đoàn và Trung tâm trực thuộc, Lãnh đạo các Đoàn trực thuộc Liên đoàn và đại diện của Vụ Tài Chính, Viện Khoa học khí tượng thuỷ văn môi trường, các đơn vị trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan thông tấn, báo chí trong cả nước.

 

Ông Dương Văn Khánh – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã thay mặt Trung tâm đọc báo cáo tổng kết thực hiện nhiệm vụ năm 2010 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2011. Năm 2010, Trung tâm đã thực hiện đầy đủ và đúng tiến độ các nhiệm vụ, kế hoạch được Chính phủ và Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho bao gồm: 02 nhiệm vụ chính phủ, 16 nhiệm vụ chuyên môn thường xuyên (10 nhiệm vụ chuyên môn chuyển tiếp, 06 nhiệm vụ chuyên môn mở mới), 05 nhiệm vụ quy hoạch (03 nhiệm vụ chuyển tiếp, 02 nhiệm vụ mở mới), 06 nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; 01 nhiệm vụ đối ứng dự án ODA, 14 nhiệm vụ xây dựng cơ bản và 01 nhiệm vụ đặc thù quan trắc động thái nước dưới đất cho 3 vùng. Tổng giá trị khối lượng được thanh toán theo nguồn vốn năm 2010 (đã được điều chỉnh) là 132,411 tỷ đồng. Đời sống của Cán bộ Công nhân viên trực thuộc Trung tâm ngày càng được cải thiện, Lãnh đạo Trung tâm cũng không ngừng quan tâm tới công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho CBCNV và thực hiện các chính sách tuyển mộ, thu hút nhân tài, tiếp tục hoàn thiện công tác cán bộ, tổ chức bộ máy của Trung tâm.

tt133

PGĐ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Dương Văn Khánh đọc báo cáo tổng kết tại Hội nghị

 

Các nhiệm vụ trọng tâm của Trung tâm năm 2011 là: Tập trung định hướng vào công tác điều tra, đánh giá, thành lập bản đồ 1/200.000 địa chất thuỷ văn và bản đồ tài nguyên nước tỷ lệ 1/100.000 trên phạm vi các lưu vực sông lớn và tỷ lệ lớn cho các vùng trọng điểm; Đẩy mạnh công tác quy hoạch tài nguyên nước cho một số lưu vực sông lớn, duy trì và đẩy mạnh công tác quan trắc tài nguyên nước; Mặt khác đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học công nghệ phục vụ nghiệp vụ điều tra quy hoạch và dự báo tài nguyên nước ở các Trung tâm và các đơn vị trực thuộc; Thúc đẩy thực hiện giai đoạn 2 của dự án “ Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước nầm tại các khu đô thị” với Viện BGR của CHLB Đức; Nghiên cứu xây dựng và trình Bộ phê duyệt đề án tổng thể “Phát triển Trung tâm với tầm nhìn chiến lược dài hạn”, chú trọng đến chủ trương kinh tế hoá ngành tài nguyên nước; Tăng cường năng lực cơ sở vật chất của Trung tâm và các đơn vị trực thuộc Trung tâm trong thời gian tới; Tiếp tục hoàn thiện và ổn định tổ chức bộ máy, thúc đẩy 04 đơn vị mới thành lập (Trung tâm Quan trắc và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước; Trung tâm Chất lượng nước; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ Quy hoạch Điều tra tài nguyên nước) phát triển, mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, đảm bảo ổn định, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của giai đoạn mới; Tiếp tục rà soát chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, đề xuất bổ xung nhiệm vụ điều tra địa kỹ thuật, địa chất công trình phục vụ phát triển các khu đô thị.

Hội nghị cũng đã nghe ý kiến đóng góp của các Lãnh đạo các Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, miền Trung, miền Nam và các Đoàn trực thuộc. Các ý kiến này tập trung chủ yếu vào các vấn đề như: Nâng cao năng lực và phát triển Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước xứng tầm là một đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước; Đẩy mạnh công tác điều tra và quy hoạch tài nguyên nước, đặc biệt là lĩnh vực tài nguyên nước mặt; Đẩy mạnh công tác tập huấn, nâng cao trình độ, năng lực cho các đơn vị trực thuộc; Tiếp tục hoàn thiện cơ sở vật chất, nâng cao năng lực thiết bị và con người cho các đơn vị trực thuộc; Các nghiên cứu khoa học, công nghệ cần được triển khai và ứng dụng nhiều hơn nữa vào thực tế cuộc sống….

tt134

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước điều hành Hội nghị

 

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Nguyễn Thái Lai đánh giá cao các kết quả mà Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã đạt được. Thứ trưởng cũng chỉ đạo Trung tâm cần khẩn trương đầu tư và hoàn chỉnh về mặt cơ sở vật chất, hoàn thiện đội ngũ Cán bộ Công nhân viên, nâng cao năng lực của các Liên đoàn, các Trung tâm cũng như các Đoàn trực thuộc. Thứ trưởng cũng yêu cầu trong năm 2011, Trung tâm cần đẩy mạnh và tập trung vào việc xây dựng trụ sở làm việc và tăng cường năng lực thiết bị cho Trung tâm; Tăng cường trang thiết bị mới và đẩy mạnh việc hoàn thiện cho hệ thống quan trắc nước dưới đất và nước mặt. Thứ trưởng cũng chỉ đạo, các Đoàn và các Liên đoàn phải là người đề xuất công việc, tự chủ về mặt tài chính và phải có sự phối kết hợp với các đơn vị, các bộ ngành liên quan; Chủ động đề xuất Bộ trong việc cải tiến trang thiết bị, nâng cao năng lực chuyên môn cho Cán bộ Công nhân viên, cần có những chính sách phù hợp để thu hút người tài và tránh hiện tượng chảy máu chất xám. Thứ trưởng cũng đặc biệt lưu ý, các đề án Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cũng như các đề tài nghiên cứu khoa học cần phải mang hơi thở của cuộc sống; Các kết quả điều tra và nghiên cứu cần phải được áp dụng vào thực tiễn và có ý nghĩa thiết thực; Đẩy mạnh công tác truyền thông, thông tin nhằm nâng cao vị thế của Bộ và Trung tâm trong lĩnh vực tài nguyên nước thông qua các kết quả đạt được.

tt135

Toàn cảnh Hội nghị

 

Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cảm ơn các ý kiến chỉ đạo quý báu của Thứ trưởng. Trong năm 2011, Trung tâm sẽ cố gắng phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ mà Chính phủ cũng như Bộ Tài nguyên và Môi trường giao cho; Những ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng cũng là niềm trăn trở đối với Lãnh đạo Trung tâm và Lãnh đạo Trung tâm cũng sẽ cố gắng khắc phục những khó khăn để biến những chỉ đạo trên của Thứ trưởng từng bước được thực hiện. Ông Hùng cũng cảm ơn ý kiến đóng góp của các Đơn vị trực thuộc Bộ, các ban nghành liên quan cũng như các Đoàn, các Liên đoàn, Trung tâm trực thuộc đã tới tham dự Đại hội. Trong năm 2011, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước sẽ phấn đấu trở thành lá cờ đầu trong lĩnh vực tài nguyên nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Để đạt được mục tiêu này, ngoài sự cố gắng vượt bậc của toàn thể Lãnh đạo cũng như Cán bộ Công nhân viên trong toàn Trung tâm, cần phải có sự chỉ đạo sát sao và quan tâm nhiều hơn nữa từ Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng như các Bộ, các ban ngành liên quan./.

 

 

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin tài nguyên nước)