Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải

Sáng ngày 02/10/2021 tại trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra Hội nghị tập huấn kỹ thuật chuyển giao hệ thống phần mềm phục vụ điều tra, đánh giá khả năng tiếp nhận và sức chịu tải do ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế kết hợp với Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước tổ chức. Chủ trì hội nghị gồm Tổng giám đốc Tống Ngọc Thanh và Phó Tổng giám đốc Triệu Đức Huy Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia, cùng tham dự cuộc họp có đại diện Lãnh đạo, Chủ nhiệm Dự án, đại diện cán bộ kỹ thuật của 07 đơn vị trực thuộc Trung tâm; đại diện Dự án BGR.

Mở đầu hội nghị, Tổng giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia Tống Ngọc Thanh hoan nghênh kết quả đạt được của Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước. Ông cho biết, hiện nay, năng suất lao động phụ thuộc rất lớn vào cuộc cách mạng công nghệ. Theo đó, nếu tận dụng được công nghệ số vào trong công việc thì sẽ cho năng suất lao động cao, phát triển nhanh về phía trước. Tổng giám đốc nhấn mạnh vai trò của công nghệ chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên nước. Việc vận dụng chuyển đổi số là cần thiết và cấp bách nếu muốn phát triển. Vì vậy cần ứng dụng chuyển đổi số vào công việc.

Báo cáo tại hội nghị,  Đại diện Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước – Ông Hoàng Văn Hưng cho biết, sau ngày 22 tháng 9, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước đã tiếp thu bổ sung hoàn thiện hệ thống phần mềm phục vụ điều tra theo góp ý của lãnh đạo Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia.

Tại hội nghị, Ông Hoàng Văn Hưng đã giới thiệu hệ thống phần mềm và hướng dẫn cho các đại biểu tham gia hội nghị kỹ năng sử dụng phần mềm quản trị và ứng dụng trên nền tảng di động.

Các đại biểu cùng nhau thẳng thắn trao đổi về phần mềm. Theo các đại biểu để hoàn thiện phần mềm điều tra thì trung tâm cần tham khảo một số ý kiến góp ý.

Kết thúc hội nghị, thay mặt Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước – ông Hoàng Văn Hưng cảm ơn và mong muốn các đại biểu tham gia có thêm những ý kiến góp ý để trung tâm ngày một hoàn thiện hệ thống phần mềm.

                                                     Toàn cảnh họp trực tuyến.