Hội thảo và Triển lãm quốc tế lần III – VACI 2014 với chủ đề “Công nghệ quan trắc và dự báo tài nguyên nước” sẽ được tổ chức vào ngày 17/10/2014 tại Hà Nội

logovaci2014Sáng kiến hợp tác VACI là một diễn đàn hợp tác quốc tế về nước tại Việt Nam, để các bên liên quan sẽ gặp gỡ, chia sẻ cơ hội hợp tác và giới thiệu công nghệ mới về ngành nước, đặc biệt ở Việt Nam và các vùng nhiệt đới. Dưới sự bảo trợ của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sự kiện VACI đã tổ chức thường niên từ 2012 nhằm thúc đẩy phát triển các công nghệ liên quan, hướng tới sự bền vững về tài nguyên nước (TNN) cho Việt Nam và khu vực.

Cùng với xu hướng phát triển trên thế giới và các định hướng, kế hoạch chiến lược sắp tới về TNN của Việt Nam và hưởng ứng “Ngày Quan trắc TNN Thế giới” vào 18 tháng 10 hàng năm, sự kiện VACI2014 năm nay sẽ tập trung thảo luận, trao đổi và chia sẻ công nghệ liên quan đến các chủ đề như: Công nghệ quan trắc, dự báo Tài nguyên nước; Đo đạc, thu thập, tổng hợp và phân tích dữ liệu; Chương trình quan trắc khu vực, quốc gia và địa phương; Mô hình hóa và phương pháp dự báo hệ thống TNN; Truy cập, quản lý dữ liệu và chia sẻ thông tin; Công nghệ và thiết bị liên quan.

Với sứ mệnh là diễn đàn hợp tác quốc tế, chia sẻ cơ hội hợp tác và giới thiệu các công nghệ mới về lĩnh vực tài nguyên nước ở Việt Nam, VACI hội tụ các công ty, tổ chức trong khu vực, các nhà quản lý, giám sát, quan trắc tài nguyên nước, môi trường, các ngành có liên quan ở 63 tỉnh thành của Việt Nam và nước ngoài để cùng chia sẻ cơ hội hợp tác, tìm ra các giải pháp mới về quan trắc và dự báo tài nguyên nước.

Hội thảo quốc tế VACI lần II vào năm 2013 tại Hà Nội đã thu hút hơn 200 đại biểu của gần 100 tổ chức, công ty từ 10 quốc gia khác nhau về tham dự. Hội thảo được tổ chức với 15 bài trình bày và sự tham gia đồng tài trợ của 14 tổ chức uy tín về tài nguyên nước. Tiếp nối thành công đó, VACI 2014 sẽ được tổ chức như một sự kiện tích hợp gồm cả hội thảo chuyên đề và triển lãm công nghệ.

 Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia rất hân hạnh được đón tiếp quý vị tới tham dự Hội thảo và Triển lãm quốc tế VACI2014 tại Hà Nội vào tháng 10 năm 2014!

banner_2014