Hội thảo Dự án:” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”

bg_kc1Ngày 16/4/2018, tại Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước Quốc gia đã diễn ra Hội thảo Dự án:” Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng”. Tham dự và chủ trì hội thảo có ông Triệu Đức Huy – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, ông Nguyến Chí Công – Phó Tổng giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG cùng các chuyên gia tài nguyên nước đến từ Đại học Mỏ địa chất và Hội địa chất thủy văn Việt Nam.

Quy hoạch tài nguyên nước lưu vực sông Bằng Giang – Kỳ Cùng đã nghiên cứu xem xét đánh giá, tính toán dự báo nhu cầu sử dụng nước; tính toán tiềm năng nguồn nước mặt, nước dưới đất; tính toán lượng nước có thể phân bổ; đưa ra phương án phân bổ nguồn nước cho các ngành, từng địa phương trong điều kiện bình thường và trong điều kiện hạn hán, thiếu nước. Từ khi bắt đầu triển khai dự án Trung tâm đã tổ chức nhiều buổi hội thảo để rà soát tổng thể, điều chỉnh nội dung, khối lượng, dự toán của toàn dự án, trình bộ và đã được Bộ TNMT phê duyệt tại quyết định số 2041/QĐ-BTNMT tháng 9/2014.

Thay mặt cho những người thực hiện dự án ông Đỗ Trường Sinh – Trưởng Ban Quy hoạch tài nguyên nước đã báo cáo kết quả thực hiện của dự án.

Tại buổi hội thảo sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện của dự án ông Nguyễn Văn Đản cho rằng thông tin chung của báo cáo cần làm rõ tại sao dự án không nghiên cứu nội dung về phòng chống, cần nêu tỷ lệ của bản đồ, bản đồ cần có chỉ dẫn; bố cục của báo cáo hơi dài, chưa toát lên được ý chính của báo cáo, cần phải lược ra các vấn đề chính nhất để làm nội dung của chương, mục.

bg-kc2

Sau khi nghe báo cáo ông Lê Đức Năm thấy rằng báo cáo đã toát lên được nội dung chính của một báo cáo về tài nguyên nước đi sâu về phân bổ và bảo vệ theo thông tư 42, khối lượng đã tương đối đầy đủ. Tuy nhiên không đánh giá được mức độ tin cậy của tài liệu thu thập vì vậy cần phải trích dẫn nguồn tài liệu rõ ràng.

Đồng quan điểm với các chuyên gia ông Nguyễn Văn Lâm nhất trí ý kiến là báo cáo đã bám sát nội dung theo thông tư 42 đã thể hiện được nội dung, số liệu phục vụ cho việc quy hoạch, nội dung viết chi tiết tuy nhiên cách tiếp cận của một quy hoạch tài nguyên nước không có tính logic, gắn kết giữa các phần với nhau. Cần phân ra các vùng chức năng về nguồn nước rồi mới đánh giá tiềm năng, đánh giá nhu cầu sử dụng, đánh giá sự biến động sau đó tiến hành phân bổ nước theo các vùng chức năng.

Sau khi nghe các góp ý của các chuyên gia ông Đỗ Trường Sinh – chủ nhiệm dự án xin tiếp thu các ý kiến góp ý của các chuyên gia và sẽ chỉnh sửa báo cáo để sản phẩm được hoàn thiện nhất.

Một số hình ảnh tại buổi hội thảo:

bg-kc

bg-kc5

bg-kc4

(TTDLTNN)