Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam

Pes7Ngày 11/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam. Ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị còn có các Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam cùng các Trưởng, Phó Ban chuyên môn của Trung tâm.

Tại Hội nghị, ông Phạm Văn Giắng – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Nam được giao thực hiện 06 nhiệm vụ chuyên môn trong lĩnh vực tài nguyên nước và 01 nhiệm vụ quan trắc tài nguyên nước. Các nhiệm vụ chuyên môn được Liên đoàn thực hiện trong năm nay gồm có:

Đề án “Bảo vệ nước dưới đất ở các đô thị lớn” – giai đoạn 1, khu vực thực hiện TP.Hồ Chí Minh.

Dự án “Điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long”.

Dự án “Điều tra, đánh giá sơ bộ TNN dưới đất tỷ lệ 1:50.000 vùng Bắc sông Tiền”.

Dự án “Điều tra nguồn nước dưới đất vùng sâu Nam Bộ – Pha 4”.

Dự án “Biên hội – thành lập bản đồ TNN dưới đất tỷ lệ 1/200.000 cho các tỉnh trên toàn quốc”.

Dự án “Quy hoạch TNN lưu vực sông Srêpok”.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe các Chủ nhiệm đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn, thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết.Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó Ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Sau đây là một số hình ảnh về hội nghị:

Pes8

Pes9

Pes12

Pes11

(TT DLQHĐTTNN)