Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc

IMG_9938Ngày 09/03/2016, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016 của Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc. Tham dự Hội nghị có ông Tống Ngọc Thanh – Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐT TNN QG; ông Nguyễn Chí Công, ông Triệu Đức Huy và ông Nguyễn Mạnh Cường – Phó Tổng Giám đốc Trung tâm QH&ĐTTNNQG; Lãnh đạo Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc cùng Chủ nhiệm các đề tài, dự án do Liên đoàn đang thực hiện trong năm 2016 cũng như Trưởng, Phó các Ban chuyên môn của Trung tâm QH&ĐT TNNQG.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Kềnh – Liên đoàn trưởng Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Bắc đã thay mặt Lãnh đạo Liên đoàn trình bày các nhiệm vụ, dự án chuyên môn mà Liên đoàn sẽ thực hiện trong năm 2016. Trong năm 2016, Liên đoàn QH&ĐT TNN miền Bắc được giao thực hiện 02 nhiệm vụ về Sự nghiệp Khoa học công nghệ và 06 nhiệm vụ về Sự nghiệp kinh tế.

Các nhiệm vụ về Sự nghiệp Khoa học công nghệ gồm có:

Đề tài “Nghiên cứu ứng dụng mạng nơron nhân tạo trong tính toán lựa chọn phương án bảo vệ tài nguyên nước mặt; thử nghiệm cho lưu vực sông Cầu”.

Đề tài “Nghiên cứu giải pháp khai thác, sử dụng bền vững nguồn nước tại các vùng núi cao karst Đông Bắc Việt Nam. Áp dụng thử nghiệm tại vùng cao nguyên đá Đồng Văn”.

Các nhiệm vụ về Sự nghiệp kinh tế bao gồm có:

Điều tra, đánh giá tài nguyên nước một số đảo và cụm đảo lớn, quan trọng” thuộc dự án ” Điều tra cơ bản tài nguyên, môi trường một số hải đảo, cụm đảo lớn, quan trọng phục vụ quy hoạch phát triển kinh tế biển và bảo vệ chủ quyền lãnh hải (Hợp phần 7. Thực hiện trên đảo Cái Bầu-Quảng Ninh).

Bảo vệ nước dưới đất các đô thị lớn- Tại Đô thị Hà Nội và Đô thị Hải Dương.

Điều tra, đánh giá tổng quan tài nguyên nước tỷ lệ 1/50.000 lưu vực sông Lô-Gâm.

Điều tra đánh giá sơ bộ TNN tỷ lệ 1:50.000 vành đai kinh tế ven biển vịnh Bắc Bộ.

Quan trắc tài nguyên nước vùng đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung bộ.

Sửa chữa lớn TSCĐ.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã được nghe Chủ nhiệm các đề án, dự án trình bày chi tiết khối lượng đã đạt được trong năm 2015 trở về trước cũng như cách thức thực hiện, khối lượng, sản phẩm dự kiến sẽ đạt được trong năm 2016. Cũng tại Hội nghị, các Chủ nhiệm đề án cũng đề xuất, trình bày những khó khăn và thuận lợi trong công tác thực hiện kế hoạch năm 2016 và đề xuất những phương án giải quyết. Hội nghị đã nghe ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Trung tâm và các ý kiến góp ý, đề xuất về các vấn đề kỹ thuật, phương thức thực hiện cũng như các góp ý về chuyên môn của các Trưởng, Phó ban thuộc Trung tâm QH&ĐT TNN QG.

Dưới đây là một số hình ảnh của Hội nghị:

IMG_9963

IMG_9945

IMG_9951

tung_phat_bieu

(TT DLQH&ĐTTNN)