Đón tiếp, làm việc với bà Ute Amold từ Bộ Giáo dục và Nghiên Cứu Liên Bang Đức (BMBF)

Sáng ngày 18/10, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã đón tiếp, làm việc với bà Ute Amold – Cán bộ Dự án nghiên cứu bền vững tại Việt Nam, thuộc Bộ Giáo dục và Nghiên Cứu Liên Bang Đức (BMBF).

Quang cảnh buổi làm việc.

Về phía NAWAPI có Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh, Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Ngọc Hà và Trưởng Ban Khoa học công nghệ và Hợp tác quốc tế Thân Văn Đón.

Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh phát biểu tại buổi làm việc.

Buổi làm việc với nội dung chủ yếu là trao đổi thông tin về các hoạt động bảo vệ nước ngầm ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long. Nổi bật là sự hợp tác giữa NAWAPI và Viện BGR trong Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam”, giai đoạn 2018-2021 đã đạt được mục tiêu ban đầu đề ra là tăng cường năng lực quản lý, quy hoạch, điều tra tài nguyên nước dưới đất và góp phần giảm thiểu sự suy giảm tài nguyên nước dưới đất ở Việt Nam.

Bà Ute Amold – Cán bộ Dự án nghiên cứu bền vững tại Việt Nam, Bộ BMBF
 tại buổi làm việc.

Tổng Giám đốc tin tưởng rằng trong những năm tới, giữa NAWAPI và BMBF sẽ tiếp tục có nhiều quan hệ hợp tác và các dự án nghiên cứu trong công tác bảo vệ nước ngầm và quản lý tổng hợp tài nguyên nước.

Chụp ảnh kỷ niệm với bà Ute Amold.