Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước lần thứ II

vv53_2Ngày 08 tháng 03 năm 2012, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra Tài nguyên nước đã tổ chức “Đại hội Công Đoàn Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước” lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 – 2014. Tham dự đại hội có ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường; Ông Đỗ Tiến Hùng – Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước cùng toàn thể cán bộ, công nhân viên trực thuộc Công đoàn Trung tâm.

Ông Vũ Văn Sơn – Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đã thay mặt Công đoàn Trung tâm đọc báo cáo tổng kết nhiệm kỳ I (2009 – 2012). Trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn Trung tâm đã cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ mà Công đoàn Bộ TNMT cũng như Trung tâm đã đề ra. Với đặc thù là một đơn vị mới thành lập, Công đoàn Trung tâm cũng đã đối mặt với không ít khó khăn như: Cơ sở vật chất còn thiếu thốn, Trung tâm đang trong quá trình hoàn thiện và kiện toàn bộ máy Lãnh đạo, bộ máy Lãnh đạo Công đoàn vừa mới được thành lập chưa có nhiều kinh nghiệm và đang trong quá trình hoàn thiện… Mặc dù vậy, với sự quan tâm của Công đoàn Bộ TNMT cũng như sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm, Công đoàn Trung tâm đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của mình như: Công đoàn các cấp đã quan tâm, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; Vận động cán bộ, viên chức và người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua, các hoạt động văn nghệ, thể thao trong nội bộ đơn vị và do công đoàn Bộ TNMT tổ chức; Ban chấp hành công đoàn đã thường xuyên quan tâm tới công tác củng cố xây dựng tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên mới và tham gia xây dựng Đảng, đoàn thể vững mạnh; Kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ I của Công đoàn Trung tâm đã được Công đoàn Bộ công nhận danh hiệu Công đoàn cơ sở khá (năm 2009), công đoàn cơ sở vững mạnh (năm 2010) và công đoàn cơ sở vững mạnh xuất sắc (năm 2011); 08 tập thể và 16 cá nhân được Công đoàn Bộ tặng giấy khen…

Trong nhiệm kỳ II sắp tới, Công đoàn Trung tâm sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu nhiều hơn nữa để hoàn thành được các mục tiêu đề ra như: Tiếp tục công tác tuyên truyền, giáo dục và triển khai phong trào thi đua cho các cán bộ, viên chức trực thuộc Trung tâm theo chỉ đạo của Công đoàn Bộ TNMT; Chăm lo và bảo vệ các lợi ích chính đáng của người lao động trực thuộc Trung tâm một cách tích cực và hiệu quả hơn nữa; Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tham gia xây dựng đảng và công tác đoàn thể, chính quyền; Vận động và khuyến khích chị em tham gia công tác nữ công gia chánh, phấn đấu cho quyền bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ trong công tác lãnh đạo ….

 vv54

Phát biểu tại Đại hội, ông Phạm Văn Thặng – Phó chủ tịch thường trực Công đoàn Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã nhiệt liệt hoan nghênh những thành tích mà Công đoàn Trung tâm đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Ông Thặng đánh giá, Công đoàn của Trung tâm mặc dù là một Công đoàn có tuổi đời còn non trẻ nhưng đã đoàn kết và cố gắng, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy của toàn thể cán bộ, công nhân viên trong toàn Trung tâm. Ông thặng cũng bày tỏ tin tưởng, với sự đoàn kết, đồng sức đồng lòng, hoạt động vì quyền lợi của người lao động, Công đoàn Trung tâm sẽ hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra trong nhiệm kỳ II này.

 vv55

Đại Hội cũng đã tiến hành bỏ phiếu bầu ra Ban chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ II, ông Vũ Văn Sơn – Trưởng phòng Kế Hoạch, Tài Chính đã được bầu làm Chủ tịch Công Đoàn Trung tâm nhiệm kỳ II

 

(Thanh Sơn – Trung tâm Tư liệu và Thông tin TNN)