Cảnh báo mực nước ngầm giảm mạnh

Trung tâm Quan trắc và Dự báo Tài nguyên nước vừa công bố kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2011. Trung tâm cảnh báo, mực nước ngầm đang giảm dần ở hai đồng bằng Bắc Bộ và Nam Bộ. Cần chú ý điều chỉnh công suất khai thác nước ngầm. Chất lượng nước ở hai vùng này cũng có một số chỉ tiêu vượt mức cho phép.

Ở đồng bằng Bắc Bộ, tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, gần tới mực nước hạ thấp cho phép như Mai Dịch – Cầu Giấy – Hà Nội. Ở một số nơi như vùng Hải Hậu – Trực Ninh – Nam Định, Quỳnh Phụ – Thái Bình, mực nước hạ thấp còn ở mức an toàn nhưng do tầng chứa nước có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra.

Vào mùa khô, lấy mẫu phân tích 7/7 mẫu đều có hàm lượng Amôni cao hơn tiêu chuẩn cho phép nhiều lần. Hàm lượng Amôni đặc biệt lớn đến 23,30 mg/l (gấp 233 lần tiêu chuẩn cho phép) phát hiện tại công trình quan trắc ở Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội. Vào mùa khô còn có 17/32 mẫu có hàm lượng Mangan (Mn) vượt quá hàm lượng TCCP; có 4/32 mẫu có hàm lượng Asen (As) vượt TCCP, hàm lượng As cao nhất là 0,1500 mg/l (gấp 3 lần TCCP) tại công trình Q.58a (Hoài Đức – Hà Nội)…

Ở đồng bằng Nam Bộ, tại một số điểm quan trắc, mực nước đã hạ thấp sâu, vào khoảng tiệm cận với mực nước hạ thấp cho phép, đặc biệt ở khu vực quận 12, quận Bình Tân – TP. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, mực nước hạ thấp cho phép đôi chỗ còn ở mức an toàn, do tầng chứa nước có chiều dày lớn, nằm sâu song có điều kiện thủy địa hóa phức tạp, các cơ quan quản lý khai thác cần chú ý để tránh xâm nhập mặn do khai thác nước gây ra. Có hai chất vượt quá tiêu chuẩn cho phép tồn tại trong nước ngầm vùng đồng bằng Nam Bộ là Mangan (Mn) và metan (CH4+).

Vùng có tầng nước ngầm khá an toàn là Tây Nguyên. Tổng hợp kết quả quan trắc từ 18 công trình cho thấy, mực nước thấp nhất ở khu vực này là vào tháng 4 và cao nhất vào tháng 10. Tại các công trình quan trắc, kết quả phân tích mẫu nước cho thấy, chất lượng nước vùng Tây Nguyên tương đối tốt, chưa thấy dấu hiệu ô nhiễm nước dưới đất. Hàm lượng các nguyên tố vi lượng trong nước dưới đất hầu hết đạt tiêu chuẩn cho phép, trừ Mangan (Mn). Ở 13,04% mẫu (mùa khô) và 4,35% mẫu (mùa mưa) hàm lượng Mangan (Mn) cao hơn tiêu chuẩn cho phép.

 

 

 

 (Theo Monre.gov.vn)