Cần quy định mức ưu tiên cấp nước trong giấy phép khai thác, sử dụng nước

Luật tài nguyên nước (TNN) được Quốc hội thông qua ngày 21/6/2012 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2013. Thực hện chương trình xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2012 của Chính phủ, Bộ TN&MT đang tập trung xây dựng và hoàn thiện Dự thảo Nghị định quy định chi tiết  thi hành một số điều của Luật TNN. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu tới độc giả bản đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định với tiêu đề “Cần quy định mức ưu tiên cấp nước trong giấy phép khai thác, sử dụng nước” do TS. Nguyễn Chí Công – Phó Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước thực hện. Bài viết đã được đăng trên tạp chí Tài nguyên Môi trường số 23, kỳ 1 tháng 12 năm 2012.

 Độc giả quan tâm có thể download bản đóng góp ý kiến cho Dự thảo Nghị định tại đây

(CWRPI)