Cán bộ Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia hoàn thành khóa học SEAWAT trong nghiên cứu địa chất thủy văn

Thuộc khuôn khổ chương trình hội thảo quản lý tầng chứa nước ven biển Châu Á – Thái Bình Dương lần thứ 5 được tổ chức tại Đà Nẵng, trong 2 ngày 15 và 16 tháng 7 năm 2017, các cán bộ kỹ thuật NAWAPI và các đơn vị trực thuộc gồm Ban quy hoạch tài nguyên nước, Trung tâm Cảnh báo và Dự báo tài nguyên nước, Trung tâm Chất lượng và Bảo vệ tài nguyên nước, Trung tâm Dữ liệu tài nguyên nước và Liên đoàn quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc đã tham dự và hoàn thành khóa học ứng dụng SEAWAT.

bai105

Trong ngày đầu tiên của khóa học, các học viên NAWAPI đã được giới thiệu với các lý thuyết xâm nhập mặn và các mô đun SEAWAT, MODFLOW, MT3DMS, phần mềm Visual MODFLOW cũng như cơ sở lý luận của SEAWAT, việc sử dụng SEAWAT để mô phỏng lưu lượng và thay đổi mật độ. Các học viên đã thực hành với bài tập mẫu trong phần mềm Visual MODFLOW.

Ngày thứ hai bắt đầu bằng việc áp dụng SEAWAT trong nghiên cứu địa chất thuỷ văn và xây dựng mô hình SEAWAT. Trong thời gian còn lại của khóa học, các học viên đã áp dụng mô hình SEAWAT trong nghiên cứu xâm nhập mặn với các tầng nước ngầm ven biển. Các học viên đã tham gia tích cực vào các nghiên cứu cụ thể khác nhau ở Việt Nam, Thái Lan, Hàn Quốc và Ả-rập Xê-út. Các chủ đề nghiên cứu đã được trình bày và thảo luận. Ngoài ra, một số vấn đề liên quan đến sự phát triển các mô hình MODFLOW, MT3DMS và SEAWAT cũng đã được thảo luận giữa các thành viên và trả lời của các giảng viên.

Kết thúc khóa học, toàn bộ các học viên từ NAWAPI đã đạt được các yêu cầu mà khóa học đề ra và được phát chứng chỉ hoàn thành khóa học. Đây chính là một trong những hoạt động nâng cao năng lực kỹ thuật hết sức hữu ích với cán bộ chuyên môn NAWAPI.