Ngày nước thế giới 2016: Nước và việc làm

Liên Hiệp Quốc đã công bố chủ đề Ngày nước thế giới (22/3) năm nay là “Nước và việc làm”. Chủ đề này được chọn nhằm tập trung vào vai trò của nước đối với các công việc cũng như sinh kế của người dân.

Hiện nay, gần một nửa số người lao động trên thế giới – khoảng 1,5 tỷ người – làm việc trong lĩnh vực liên quan đến nước. Song hàng triệu người đang làm các công việc có liên quan đến nguồn nước còn chưa được công nhận và chưa được bảo vệ bởi các quyền lao động cơ bản. Và điều này cần phải được thay đổi.

Ngày Nước thế giới được Liên hiệp quốc chọn tổ chức hàng năm vào ngày 22 tháng Ba là một dịp để tập trung sự chú ý về tầm quan trọng của nước ngọt và ủng hộ cho việc quản lý bền vững các nguồn tài nguyên nước ngọt.

Ngày Nước thế giới được đề xuất từ năm năm 1992 tại Hội nghị của Liên hợp quốc về Môi trường và Phát triển (UNCED). Một năm sau đó, năm 1993, Ngày nước thế giới đầu tiên được tổ chức.

Mỗi năm, Ngày Nước Thế giới nhấn mạnh một khía cạnh cụ thể của nước ngọt. Trong năm 2015, Ngày nước thế giới có chủ đề “Nước sạch và phát triển bền vững”. Năm 2016 là “Nước sạch và việc làm”. Dự kiến chủ đề năm 2017 và 2018 là “Nước thải” và “Giải pháp thiên nhiên cho nước”.

(Theo monre.gov.vn)