Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, SV, TV, KTXH phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc

Thuộc tính Giá trị
Tên tài liệu Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, SV, TV, KTXH phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc
Tên file 1536-qd-btnmt_Signed.PDF
Link download Thông tư ban hành Danh mục địa danh dân cư, SV, TV, KTXH phục vụ thành lập bản đồ tỉnh Vĩnh Phúc
Ngày 2019-05-03 12:20:47