Thông tư 18 quy định nội dung quan trắc khí tượng thủy văn

Thông tư 18/2022/TT-BTNMT Quy định nội dung quan trắc khí tướng thủy văn đối với trạm thuộc mạng lưới trạm khí tượng thủy văn...

Thông tư Ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật thành lập bản...

Thông tư số 13 ngày 27 tháng 10 năm 2022 Ban hành định mức kinh tế -  kỹ thuật thành lập bản đồ bề...

Thông tư 05/2022/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu viễn thám quốc gia

Thông tu 06/2022/TT-BTNMT

Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Thông tư 07/2022/TT-BTNMT

Thông tu ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở dữ liệu nền địa lý quốc gia tỷ lệ 1:50.000, 1:100.000

Thông tư 08/2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo,...

Thông tư 08/2022/TT-BTNMT Quy định về loại bản tin và thời hạn dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn

Thông tư 04/2022/TT-BTNMT

Thông tư 04/2022/TT-BTNMT ngày 03 tháng 06 năm 2022 Quy định kỹ thuật kiểm tra, kiểm soát, đánh giá chất lượng tài liệu khí...

Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện...

Ban hành Danh mục ĐD, DC,SV,TV,KT_XH phục vụ c/t thành lập bản đồ tỉnh...

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Ban hành Danh mục ĐD, DC,SV,TV,KT_XH phục vụ c/t thành lập bản đồ tỉnh Hải Dương Tên file 1536-qd-btnmt_Signed.PDF Link download Ban...

Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí

Thuộc tính Giá trị Tên tài liệu Quy định việc đăng, phát nội dung thông tin đối ngoại trên báo chí Tên file 1757.pdf Link download Quy định việc đăng, phát...