Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 10/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 10 NĂM 2014

Vùng Tây Nguyên gồm có 4 tầng chứa nước chính. Theo thứ tự từ trẻ đến già gồm: tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pleistocen giữa (βQII), tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng phun trào Bazan Pliocen-Pleistocen dưới (βN2-QI) và tầng chứa nước khe nứt lỗ hổng vỉa các thành tạo đầm hồ trầm tích Neogen (N).

Trên cơ sở kết quả quan trắc tài nguyên nước dưới đất năm 2013 và 9 tháng  năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 10 và tháng 11 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tổng quan diễn biến mực nước

I.1. Tầng chứa nước lỗ hổng bồi tích hiện đại (Q)

Diễn biến mực nước dưới đất tháng 9: nhìn chung trên toàn vùng mực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 8, tuy nhiên xu hướng dâng cao chiếm ưu thế. Giá trị dâng cao nhất là 0,90m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT) và giá trị hạ thấp nhất là 0,94m tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (CR313).

Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,22m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là 8,29m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT).

Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng.

Tỉnh có mực nước hạ thấp: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk.

tn_10_2014

{phocadownload view=category|id=9|text=Xem chi tiết 2014|target=s}