Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Bắc Trung Bộ 11/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁOTÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤTVÙNG BẮC TRUNG BỘ THÁNG 11 NĂM 2014

Vùng Bắc Trung Bộ, hiện có các công trình quan trắc  ở  hai tỉnh Thanh  Hóa và Hà Tĩnh. Các tầng chứa nước chính theo thứ  tự  từ  trên xuống gồm tầng chứa nước lỗhổng Holocene (qh) và Pleistocene (qp).

Trên cơ sở  kết quả  quan trắc tài nguyên nước dưới đất  năm 2013 và  tháng 9, tháng 10 năm 2014  diễn biến tài nguyên nước dưới đấtđược phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

I. Tỉnh Thanh Hóa

1. Tầng chứa nước Holocene (qh)Trong phạm vi tỉnh, mực nước trung bình tháng 10 có xu thế hạ thấp so với trung bình  tháng 9.  Giá trị  hạ  thấp nhất là 0,60m  tại xã Xuân Hòa, huy ện Thọ  Xuân (QT4-TH).Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,65m tại xã Trung Chính, huyện Nông Cống (QT11-TH) và sâu nhất là 7,04 m tại xã Xuân Hòa, huy ện Thọ Xuân (QT4-TH).

BTB_11_2014

{phocadownload view=category|id=7|text=Xem chi tiết 2014|target=s}