Bản tin thông báo, dự báo và cảnh báo tài nguyên nước dưới đất vùng Tây Nguyên 11/2014

BẢN TIN THÔNG BÁO, DỰ BÁO VÀ CẢNH BÁO TÀI NGUYÊN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG TÂY NGUYÊN THÁNG 11 NĂM 2014

Trên cơ sở kết quả quan trắc tàinguyên nước dưới đất năm 2013 và 10 tháng năm 2014 diễn biến tài nguyên nước dưới đất được phân tích, đánh giá để dự báo cho tháng 11 và tháng 12 năm 2014. Kết quả được thể hiện chi tiết như sau:

 I. Tổng quan diễn biến mực nước 

I.1. Tầng chứa nước lỗhổng bồi tích hiện đại (Q) Diễn biến mực nước dưới đất tháng 10: nhìn chung trên toàn vùngmực nước có cả hai xu hướng dâng cao và hạ thấp so với trung bình tháng 9. Giá trị dâng cao nhất là 1,50m tại xã Diên Bình, huyện ĐắkTô, tỉnh Kon Tum (LK136Tm1) và giá trị hạ thấp nhất là 1,41m tại TT.Phú Thiện, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai (LK153T). Mực nước trung bình tháng nông nhất là 0,12m tại xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (LK117T) và mực nước trung bình tháng sâu nhất là7,51m tại xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng (LK107aT). Các tỉnh có mực nước dâng hạ không đáng kể: Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng. Các tỉnh có mực nước dâng cao: Kon Tum, Gia Lai, Lâm Đồng. Các tỉnh có mực nước hạ thấp: KonTum, Gia Lai, Đắk Nông, Đắk Lắk.

Tay_Nguyen_11_2014

{phocadownload view=category|id=9|text=Xem chi tiết 2014|target=s}