Sẽ sớm có bộ tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước khi xây dựng các công trình ngầm

Tác động của việc xây dựng các công trình ngầm đến nước dưới đất đang dần là vấn đề nóng trong công tác quản lý tài nguyên môi trường. Một số nơi, việc xây dựng các công trình ngầm đã dẫn đến hiện tượng suy thoái về trữ lượng nước ngầm, cấu trúc các tầng chứa nước bị phá vỡ, chất lượng nước có nguy cơ ô nhiễm từ trên mặt.

Trên thế giới đã có nhiều công trình nghiên cứu về những tác động tiêu cực của việc xây dựng các công trình ngầm đến nước dưới đất. Tại nước ta, quá trình đô thị hóa đang diễn ra mạnh mẽ tại một số thành phố lớn. Ở Hà Nội, các công trình ngầm được quy hoạch và triển khai thi công xây dựng ngày càng nhiều với quy mô lớn nhỏ khác nhau: móng cọc khoan nhồi, hầm vượt, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng đang có những dấu hiệu tác động mạnh đến các tầng chứa nước.
DL19

Trong khi đó các công trình xây dựng ngầm nói chung và các công trình móng cọc khoan nhồi, tuyến Metro, tầng hầm các công trình xây dựng sử dụng các công nghệ và kỹ thuật thi công khác nhau quá trình thi công xây dựng các công trình trên đã tiến hành thi công khoan, khai đào qua nhiều tầng chứa nước khác nhau làm thông các tầng chứa nước tạo ra các cửa sổ ĐCTV, nước trong tầng bên trên có khả năng thấm xuống các tầng chứa nước bên dưới làm biến đổi chất lượng các tầng chứa nước bên dưới.

Mặt khác, trước và sau khi thi công đều có các điều tra, khảo sát đánh giá tác động môi trường nhưng chỉ dừng ở việc đánh giá tác động của điều kiện điều kiện địa chất, ĐCTV và địa chất công trình đến công trình ngầm chứ chưa có đánh giá đầy đủ tác động của các công trình ngầm này đến môi trường địa chất, môi trường ĐCTV đặc biệt là các tầng chứa nước.

Trung tâm Quy hoach và Điều tra tài nguyên nước quốc gia – Bộ Tài nguyên & Môi trường đã chủ trì thực hiện đề tài khoa học cấp Bộ với mã số TNMT.2016.02.03: “Nghiên cứu tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước trong trầm tích Đệ tứ khi thi công xây dựng công trình ngầm. Áp dụng cho thành phố Hà Nội”. Nội dung đề tài sẽ đánh giá các tác động của việc xây dựng các công trình ngầm đến việc suy giảm trữ lượng nước dưới đất, ảnh hưởng tới cấu trúc của các tầng chứa nước, sự thay đổi về chất lượng nước dưới đất trong các trầm tích Đệ Tứ tại khu vực thành phố Hà Nội. Dựa trên các phương pháp khoa học, đề tài sẽ nghiên cứu và đề xuất các tiêu chí bảo vệ các tầng chứa nước. Đây sẽ là bộ tiêu chí đầu tiên về bảo vệ nước dưới đất trước những tác động của việc xây dựng các công trình ngầm, từ đó sẽ triển khai áp dụng cho các khu vực khác là hết sức quan trọng và cần thiết./.

(Mai Phú Lực)