Home Khoa Học Công Nghệ Thông tin đề tài KHCN

Thông tin đề tài KHCN

Một số kết quả nghiên cứu về các giải pháp mô hình công nghệ...

Dưới tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và sự cần thiết trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước...

Phương pháp xây dựng 01 mô hình công nghệ lưu giữ nước ngọt trong...

Trên bán đảo Cà Mau, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc xây dựng mô...

Để nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên...

Trả lời: Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung sau: Nội dung 1:...

Kết quả nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài...

Với sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước và đất ngày càng tăng, việc phân bố nguồn nước...

Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất đa mục tiêu...

Đặt vấn đề Vùng nghiên cứu đề cấp trong bài viết này là khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội và...

Khảo sát thực tế để triển khai kế hoạch cải tạo giếng và xây...

Từ ngày 10-12/2, Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia vừa kiểm tra tình hình công tác thực nghiệm...

Kết quả ứng dụng mô hình nước dưới đất Modflow – Seawat để dự...

Tài nguyên nước luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc...

Họp với GS. TS Harro Stolpe và đại diện Công ty Ribeka về nghiên...

Sáng ngày 10/05/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...