Xử lý nước rỉ rác bằng DAF-40M3

Công ty CP Công nghệ môi trường Rồng Xanh (Roxaco) vừa lắp đặt và đưa vào vận hành hệ thống DAF-40M3 xử lý nước rỉ rác tại Nhà máy Xử lý rác thải Đồng Xanh (phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai).
Ứng dụng thực tế cho thấy, hệ thống DAF-40M3 với chức năng keo tụ nước thải bằng các chế phẩm RX-360, RX-260 tuyển nổi áp lực các chất sau quá trình keo tụ để loại bỏ các thành phần ô nhiễm trong nước thải phù hợp với điều kiện xử lý môi trường trên nhiều lĩnh vực tại Việt Nam hiện nay.
Theo quy trình xử lý, nước thải được chứa tại các bể, sau đó đưa qua bồn phản ứng của hệ thống DAF-40M3. Kết thúc quy trình, nước thải đã qua xử lý được đưa qua bể chứa nước sạch để tái sử dụng vào các mục đích công nghiệp, trồng trọt, hoặc xả thẳng ra môi trường. Bước đầu trong quá trình vận hành xử lý nước rỉ rác qua hệ thống DAF-40M3 tại Nhà máy Xử lý rác thải Đồng Xanh (công suất 40m³/giờ), cho thấy nguồn nước sau khi xử lý tái sử dụng vào nhiều mục đích khác nhau.

(Theo Monre.gov.vn)