Biến nước ô nhiễm thành sản phẩm hữu ích

Các nhà khoa học phía Nam đã nghiên cứu thành công các quy trình biến các nguồn nước thải, nước ô nhiễm thành các...

VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI CÁC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VÙNG THỀM LỤC...

KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VEN BIỂN Vùng ven biển nước ta, trừ một vài nơi là đồi núi cấu...

Lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Cồn Cỏ

Thiếu nước ngọt sinh hoạt là vấn đề cấp bách ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị từ nhiều năm nay. Chính quyền...

Về khả năng bổ sung nhân tạo cho nước dưới đất đa mục tiêu...

Đặt vấn đề Vùng nghiên cứu đề cấp trong bài viết này là khu vực ven sông Hồng thuộc thành phố Hà Nội và...

Họp với GS. TS Harro Stolpe và đại diện Công ty Ribeka về nghiên...

Sáng ngày 10/05/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra cuộc họp với...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng nghiệm thu nội bộ kết quả thực hiện đợt...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Họp trực tuyến Hội đồng đánh giá, kiểm tra, nghiệm thu nội bộ kết...

Sáng ngày 19/01/2022 tại Trụ sở Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia đã diễn ra họp Hội đồng...

Quản lý tài nguyên nước trong một tương lai ít tuyết đến không có...

Các lớp băng tuyết trên núi trên khắp thế giới đang suy giảm và nếu hành tinh tiếp tục ấm lên, các mô hình...

Một cách hiệu quả và nhanh chóng để tìm nguồn nước ngầm ở các...

Nước là một mặt hàng khan hiếm ở nhiều quốc gia trên toàn thế giới, nhưng công nghệ tiết kiệm chi phí mới do...