Một số kết quả nghiên cứu về các giải pháp mô hình công nghệ...

Dưới tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu và sự cần thiết trong việc bảo vệ nguồn tài nguyên nước...

Phương pháp xây dựng 01 mô hình công nghệ lưu giữ nước ngọt trong...

Trên bán đảo Cà Mau, một trong những khu vực chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu, việc xây dựng mô...

Để nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài nguyên...

Trả lời: Để đạt được các mục tiêu nghiên cứu trên, đề tài đã tiến hành thực hiện các nội dung sau: Nội dung 1:...

Kết quả nghiên cứu tích hợp các chỉ số sử dụng bền vững tài...

Với sự gia tăng dân số và nhu cầu sử dụng tài nguyên nước và đất ngày càng tăng, việc phân bố nguồn nước...

Hội thảo chia sẻ kinh nghiệm quản lý tài nguyên nước bền vững

Nhằm hướng tới xây dựng và phát triển ngành nước Việt Nam một cách toàn diện, bền vững, đồng thời có sự tiệm cận...

‘Lời giải’ cho ‘bài toán’ quản lý bền vững tài nguyên nước

Chủ trì cuộc họp tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự án Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)...

Đánh thức tiềm năng và vị thế của Vùng Đồng bằng sông Hồng

Để khắc phục được các tồn tại, thách thức trong công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường (BVMT) và thích ứng...

Biến nước ô nhiễm thành sản phẩm hữu ích

Các nhà khoa học phía Nam đã nghiên cứu thành công các quy trình biến các nguồn nước thải, nước ô nhiễm thành các...

VỀ KHẢ NĂNG TỒN TẠI CÁC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT Ở VÙNG THỀM LỤC...

KHÁI QUÁT VỀ CÁC NGUỒN NƯỚC DƯỚI ĐẤT VÙNG VEN BIỂN Vùng ven biển nước ta, trừ một vài nơi là đồi núi cấu...

Lắp đặt hệ thống lọc nước biển thành nước ngọt trên đảo Cồn Cỏ

Thiếu nước ngọt sinh hoạt là vấn đề cấp bách ở huyện đảo Cồn Cỏ, tỉnh Quảng Trị từ nhiều năm nay. Chính quyền...