Trạm quan trắc nước và môi trường tự động -online s::can

Trạm quan trắc nước tự động của hãng S::CAN: Không cần nhà trạm, không phải bảo trì, không hoá chất, có thể quan trắc tới 24 thông số chất lượng nước trong một thiết bị duy nhất. Thiết bị dùng để quan trắc nước sông, nước thải, nước uống sinh hoạt… Số liệu truyền về trung tâm qua internet, mạng LAN, Wifi, điện thoại di động 3G… là công cụ quan trắc môi trường hiệu quả, giúp cho cơ quan quản lý ngồi tại văn phòng vẫn có thể kiểm soát được hoạt động xả thải của doanh nghiệp, diễn biến môi trường của nước mặt, nước ngầm…

NAWAPI