Nâng cấp hệ thống báo tin động đất và sóng thần

cucnuoc6Viện Vật lý Địa cầu – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đang triển khai Dự án nâng cấp mạng lưới quan trắc động đất ra toàn lãnh thổ và hải đảo của Việt Nam.

Đồng thời, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cũng đang thực hiện giai đoạn đầu Dự án xây dựng hệ thống trạm trực canh sóng thần tại các địa phương ven biển và hải đảo.

Mục tiêu của Dự án nâng cấp mạng lưới quan trắc động đất là tăng số lượng trạm địa chấn từ 24 lên 36 trạm, thực hiện từ năm 2009-2012, trong đó, các trạm được trang bị máy ghi địa chấn dải rộng và vận hành tự động, các dữ liệu động đất, thời gian thực sẽ được truyền trực tiếp về Viện Vật lý Địa cầu qua vệ tinh/internet.

Dự án xây dựng hệ thống trạm trực canh sóng thần với sự tham gia của Bộ Quốc phòng, Viện Vật lý Địa cầu và nhiều cơ quan khác.

Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của dự án là xây dựng khoảng 100 tháp báo thiên tai sử dụng hệ thống đèn, còi phục vụ công tác cảnh báo đa thiên tai trong đó có sóng thần tại các địa phương ven biển và hải đảo của Việt Nam.

Từ tháng 4 đến nay, trên lãnh thổ Việt Nam đã xảy ra 8 trận động đất giao động từ 2,3-4,7 độ Richter nhưng đều không gây thiệt hại về người và tài sản.

Trận động đất mạnh nhất được ghi nhận 4,7 độ Richter, tâm chấn nằm ở ngoài khơi và độ lớn chưa đủ gây ra sóng thần. Các trận động đất này đều được ghi nhận bằng mạng lưới trạm địa chấn quốc gia và xử lý tại Viện Vật lý Địa cầu.

Những trận động đất có độ lớn trên 3,5 độ Richter đều được Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần thuộc Viện Vật lý Địa cầu thông báo kịp thời tới các cơ quan hữu quan, theo Quy chế của Chính phủ, trừ trận động đất có chấn tâm nằm trên lãnh thổ Trung Quốc./.

 

(Theo DWRM)