Giới thiệu công nghệ Hàn Quốc xử lý nước-rác thải

 Ngày 22/9, tại Cục Thông tin KH-CN Quốc gia đã diễn ra diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải”.

Hiện nay, quản lý môi trường vẫn đang là vấn đề mang tính thời sự tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Việc xử lý nước thải và rác thải đã và đang làm đau đầu nhiều nhà hoạch định chính sách của Việt Nam. Trong khi đó, nhiều doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Hàn Quốc, rất muốn xâm nhập vào thị trường quốc gia để vừa hỗ trợ giải pháp công nghệ xử lý cho doanh nghiệp Việt Nam, vừa mở rộng thị trường.
Trong bối cảnh này, việc tổ chức diễn đàn “Giới thiệu các giải pháp công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc về xử lý nước thải và rác thải” chính là cơ hội hợp tác tốt đối với doanh nghiệp của cả hai bên.
Những công nghệ tiên tiến nhất được giới thiệu trong diễn đàn lần này bao gồm công nghệ xử lý chất thải bằng hệ thống lò đốt nhiệt phân và plasma nóng chảy của Công ty TNHH Young Engineering và công nghệ xử lý nước thải sinh hoạt và công nghiệp của công ty TNHH BCO.
Nhận định về các quy trình công nghệ này, Cục trưởng Tạ Bá Hưng cho biết, nếu ứng dụng được tại Việt Nam sẽ giúp nâng cao hiệu quả bảo vệ môi trường, giảm gánh nặng xử lý chất thải cho các doanh nghiệp và công ty quản lý môi trường quốc gia.
 

 (Theo Monre.gov.vn)