Giải pháp mới giảm khí thải ô nhiễm môi trường ở làng than Xuân Hòa, Sóc Trăng

Làng nghề hầm than Xuân Hòa đã được UBND tỉnh Sóc Trăng công nhận làng nghề truyền thống với hơn 300 hộ dân làm nghề với trên 600 lò. Hiện công suất của mỗi lò đạt từ 8 – 12 tấn/mẻ và hàng năm mỗi lò sản xuất được khoảng 4 – 6 mẻ, tạo việc làm cho khoảng 600 lao động thường xuyên và 2.500 lao động thời vụ.
Ước tính lợi nhuận thu được khoảng 400.000 – 700.000 đồng/tấn than thì với sản lượng ước đạt 40.000 tấn/ năm cũng đạt con số đáng kể. Tuy nhiên, do số lượng lò tập trung đông nên môi trường xung quanh các lò hầm than bị ô nhiễm trầm trọng.    
Để khắc phục tình trạng này, Công ty TNHH Công nghệ và Môi trường Sóc Trăng đã phối hợp với Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (TTKC&PTCN) Sóc Trăng tiến hành thi công thử nghiệm 2 mô hình xử lý khí thải lò hầm than tại hộ ông Trần Văn Khải ở ấp Hòa An, xã Xuân Hòa, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng.   
 Hai mô hình của dự án gồm: Mô hình 1 (có sử dụng moteur), và mô hình 2 (không sử dụng moteur thay bằng quạt hút gió trời). Sau thời gian thi công, vận hành thử nghiệm từ ngày 15/9/2010 đến ngày 20/11/2011, kết quả đo đạc của Trung tâm tư vấn kiểm định xây dựng của Đại học Cần Thơ cho thấy cả 2 mô hình đều xử lý tốt các thành phần nguy hại với môi trường có trong khí thải như C03(cacbon trioxide), C02(cacbon dioxide), S02 (sunfur dioxide)… Các khí thải sau khi xử lý đều nằm trong giới hạn cho phép của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia. Cả 2 mô hình đều xử lý giảm hơn 20 lần và tiệm cận đến giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT.   
Qua nghiệm thu mô hình thử nghiệm, đại diện Phòng Công Thương huyện Kế Sách đề nghị TTKC&PTCN đề xuất với Sở Công thương có chính sách hỗ trợ người dân làng nghề lắp đặt hệ thống xử lý. Chi phí để lắp đặt hệ thống xử lý khí thải cho mô hình 1 có giá thành từ 8,5 – 9 triệu đồng, chi phí khoảng 80 đồng/kg sản phẩm; với mô hình 2 khoảng 8 -8,5 triệu đồng, chi phí khoảng 5 đồng/kg sản phẩm.   
Theo ông Dương Minh Hào, Phó Trưởng Phòng Công Thương huyện Kế Sách: Hiện Phòng đang chờ Sở Khoa học – Công nghệ tỉnh cũng như các cấp có thẩm quyền nghiệm thu hiệu quả của mô hình để có thể tiếp tục nhân rộng việc xử lý ô nhiễm môi trường ra cả khu vực làng nghề. Việc thí điểm mô hình giảm khí thải ô nhiễm môi trường ở lò than gia đình ông Trần văn Khải cho thấy tính khả thi vượt trội của mô hình 2 với chi phí đầu tư thấp, không tốn chi phí vận hành, không sử dụng điện năng, độ ồn khi vận hành ít. Chính vì vậy, khả năng mô hình 2 được nhân rộng ra trên địa bàn làng nghề hầm than Xuân Hoà là rất cao.   
(Theo Monre.gov.vn)