Diễn đàn Đổi mới và Khởi nghiệp từ nước VACI2018

Sáng ngày 5-3-2018, trong khuôn khổ tuần lễ nước Việt Nam VACI2018, tại Trung tâm Hội nghị Almaz đã tổ chức diễn đàn:”Đổi mới và khởi nghiệp từ nước”. Chủ trì diễn đàn có ông Lê Ngọc Thuần – Phó Chủ tịch của Đoàn TNMT và ông Dương văn Giáp – CEO của học viện khởi nghiệp Việt Nam, với 04 bài trình bày các vấn đề được đề cập từ các chuyên gia đến từ Israel và Việt Nam.

Trong diễn đàn này trình bày và thảo luận các cơ hội và thách thức để khởi động trong lĩnh vực nước và môi trường. Tập trung đặc biệt sẽ được thanh toán cho các ứng dụng sử dụng công nghệ IoT (internet of things) để giám sát chất lượng nước của môi trường và phân phối hiệu quả tài nguyên nước theo thời gian thực. Cơ hội và thách thức đối với việc khởi nghiệp trong nông nghiệp công nghệ cao và các ngành công nghiệp môi trường sẽ được nâng cao và phát hiện.

Tại diễn đàn các vấn đề nổi cợm được đưa ra bàn luận:

  • Kinh nghiệm bắt đầu từ Israel 
  • Công nghệ IoT cho Khởi động trong lĩnh vực nước và môi trường.
  • Thụy Điển Câu chuyện về giải thưởng khởi đầu và giải thưởng innovation
  • Câu chuyện về giải thưởng khởi động và giải thưởng inovation của Mỹ

Đồng thời, diễn đàn sẽ công bố cuộc thi khởi động nước do Đại sứ quán Thụy Điển tài trợ tại Hà Nội. Người chiến thắng sẽ có cơ hội nhận được giải thưởng của chuyến thăm Thụy Điển và giải thưởng tiền mặt.