Áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến để giảm thiểu ô nhiễm môi trường

Ông Hà Văn Hải, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương Thái Bình) cho biết: Trung tâm đã xây dựng mô hình công nghệ xử lý nước thải tiên tiến và áp dụng công nghệ này tại Xí nghiệp Dệt may Nam Thành (Cụm công nghiệp làng nghề dệt xã Phương La, huyện Hưng Hà), góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.
Mô hình xử lý nước thải nhà máy tẩy nhuộm khăn xuất khẩu tại Xí nghiệp dệt may Nam Thành có tổng vốn đầu tư trên 2,1 tỷ đồng, công suất xử lý 200 m3 nước thải/ ngày đêm. Đây là công nghệ hóa lý kết hợp với xử lý vi sinh, giúp khử màu và tách các chất gây ô nhiễm ra khỏi nguồn nước thải. Mô hình này vừa kinh tế, vừa mang lại hiệu quả cao trong việc xử lý nước thải ngành dệt nhuộm, rất phù hợp với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có quy mô vừa và nhỏ. 
Hệ thống thiết bị trong dây chuyền gọn nhẹ, dễ vận hành. Nước thải sau xử lý bảo đảm đạt giá trị C cột A theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp dệt do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành.
Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thái Bình đã hình thành 7 khu công nghiệp tập trung, 10 điểm công nghiệp làng nghề, sử dụng diện tích đất gần 2.000 ha với hoạt động của hàng nghìn doanh nghiệp chuyên dệt nhuộm, may mặc, sản xuất cơ khí, thức ăn gia súc, vật liệu xây dựng. Nhìn chung các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề trong tỉnh đều chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung. Theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, kết quả phân tích chất lượng nước thải tại một số khu, cụm công nghiệp cho thấy nồng độ các chất gây ô nhiễm đã vượt tiêu chuẩn cho phép rất nhiều lần và đều xả thẳng ra hệ thống sông tiêu, kênh mương nội đồng, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sản xuất và sức khỏe của nhân dân. 
Việc áp dụng công nghệ xử lý nước thải tiên tiến trong quá trình tẩy nhuộm khăn sợi xuất khẩu tại Xí nghiệp Dệt may Nam Thành không những làm sạch nguồn nước, giúp doanh nghiệp phát triển sản xuất, đạt hiệu quả kinh tế cao và bền vững mà còn góp phần giảm tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay tại các cụm công nghiệp làng nghề trong tỉnh.  
(Theo Monre.gov.vn)