Trung tâm QH&ĐTTNNQG trao đổi hợp tác quốc tế, học hỏi kinh nghiệm tại các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới

UN_3Với mục tiêu tăng cường trao đổi hợp tác quốc tế và học hỏi kinh nghiệm điều tra, quan trắc, bảo vệ tài nguyên nước của các quốc gia có nền khoa học kỹ thuật tiên tiến trên thế giới, từ ngày 15 đến ngày 28/02/2016, TS. Tống Ngọc Thanh, Tổng Giám đốc Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước quốc gia (NAWAPI), Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đã cùng đoàn công tác thăm quan, làm việc với Đức, Ý, Thụy Sỹ, Hà Lan.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn chuyên gia của NAWAPI đã thăm quan và trao đổi kinh nghiệm về quản lý tài nguyên nước với một số tổ chức: Viện BGR (CHLB. Đức), Tập đoàn quốc tế CEA (Ý), UNECE (Thụy Sỹ), Viện KWR (Hà Lan), Đại học Utrecht, Deltares (Hà Lan).

Song song với việc giới thiệu NAWAPI với các đối tác quốc tế, đoàn chuyên gia NAWAPI đã tập trung trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về điều tra, quan trắc và bảo vệ tài nguyên nước.

Đồng thời, các nhà quản lý và chuyên gia của NAWAPI đã thăm quan một số cơ sở cấp nước, công nghệ xủ lý nước tiên tiến, học hỏi các mô hình quản lý và bổ cập nhân tạo nước dưới đất ở Đức và Hà Lan.

Tham_BGR_1_re

Tham_BGR_2_re

Ngày 16/02/2016, tại Viện BGR (CHLB. Đức), các nhà quản lý và chuyên gia của NAWAPI đã được các chuyên gia Viện BGR giới thiệu về những phương pháp, công nghệ quản lý tài nguyên nước ở nhiều dự án khác nhau của BGR.

CEA_1

Ngày 19/02/2016, tại buổi gặp gỡ, đại diện Tập đoàn quốc tế CEA đã chia sẻ ý tưởng thiết kế kỹ thuật tích hợp CEA hệ thống giám sát phù hợp nhất đối với NAWAPI để soạn thảo một lộ trình cho các hệ thống quản lý, giám sát tổng hợp tài nguyên nước của Việt Nam.

UN_2UN_3

United_nation_1

Ngày 22/02/2016, tại Thụy Sỹ, Trung tâm QH&ĐTTNNQG đã có buổi thảo luận ngắn nhưng rất hữu ích giữa NAWAPI với UNECE về Công ước bảo vệ nguồn nước xuyên biên giới. Buổi gặp gỡ đã mở ra nhiều cơ hội cho hợp tác trong tương lai giữa NAWAPI, MONRE và UNECE.

Hop_tac_SWS_1

SWS_2

Ngày 24/02/2016, đại diện Trung tâm QH&ĐTTNNQG, Tổng Giám đốc Tống Ngọc Thanh đã ký kết văn bản hợp tác với Viện KWR về bảo vệ nước dưới đất đô thị lớn.

(Hồng Nhung – NAWAPI)