Tập huấn về thủy địa hóa tại Liên đoàn QH&ĐTTNN miền Nam (thuộc dự án IGPVN)

tt85
Tiếp nối thành công của lớp tập huấn “Chỉnh lý tài liệu bơm thí nghiệm” được tổ chức từ ngày 16 đến 18 tháng 5 năm 2012, Dự án “Tăng cường bảo vệ nước ngầm tại Việt Nam” (IGPVN) phối hợp với Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước miền Nam tổ chức lớp tập huấn về “Thủy địa hóa”.
Lớp tập huấn tổ chức trong từ ngày 22 đến 23 tháng 5 năm 2013 tại Liên đoàn Quy hoạch & Điều tra tài nguyên nước miền Nam. Nội dung lớp tập huấn do TS. Hoàng Thị Hạnh, cán bộ kỹ thuật của Dự án biên soạn và trực tiếp giảng dạy. Lớp tập huấn có sự tham dự của 15 học viên là các kỹ sư đang công tác và làm việc tại Liên đoàn.
Mục tiêu của lớp tập huấn nhằm giúp các kỹ sư của Liên đoàn nắm được cơ sở lý thuyết về thủy địa hóa, phương pháp thực địa và xử lý số liệu; Kết hợp giữa việc giảng dạy với các trao đổi chuyên môn giữa học viên và cán bộ giảng dạy, các bài tập trắc nghiệm kèm ví dụ minh họa thực tế đã giúp các học viên nắm rõ các kiến thức về thủy địa hóa.
Các học viên được thực hành hiệu chỉnh, bảo dưỡng và sử dụng máy đo đa chỉ tiêu 340i với các chỉ tiêu: nhiệt độ, pH, DO và EC. Ngoài ra, lớp tập huấn cũng giới thiệu về các kỹ thuật xử lý số liệu thủy địa hóa, các loại giản đồ, đồ thị để hiển thị số liệu; cài đặt và thực hành với phần mềm SigmaPlot 10.0 để vẽ đồ thị và thực hiện những tính toán thống kê đơn giản.
Một số hình ảnh của lớp tập huấn “Thủy địa hóa”.
tt85
tt86
tt87
(Theo liendoan8.com.vn)