Năng lực công nghệ – Thiết bị khoan

May Khoan YB-3AM-5001. Khoan thăm dò ĐCTV
Khoan thăm dò ĐCTV nhằm phục vụ cho việc nghiên cứu địa chất thủy văn thông qua việc lấy mẫu đất để nghiên cứu thạch học, tạo lỗ khoan để đo địa vật lý lỗ khoan và thực hiện bơm nước thí nghiệm.
Công tác khoan thăm dò được thực hiện bằng các máy khoan tự hành như YPБ-3AM-500, YPБ-2,5A…Trung tâm có khả năng thực hiện các lỗ khoan thăm dò lấy mẫu đến độ sâu 500m.

2. Khoan khai thác
Ngoài phương pháp khoan tuần hoàn thuận truyền thống, đối với công tác khoan khai thác hiện nay Trung tâm chủ yếu sử dụng công nghệ khoan tuần hoàn ngược. Đây là công nghệ khoan phù hợp với việc khoan các giếng khoan cấp nước quy mô lớn, khai thác nước trong các trầm tích bở rời như vùng đồng bằng Nam Bộ. Công nghệ khoan tuần hoàn ngược trong khoan các giếng khai thác nước được áp dụng rộng rãi tại nhiều nước tiên tiến trên thế giới do các ưu điểm vượt trội so với công nghệ khoan thông thường, cụ thể là:
– Khoan được các giếng khoan có đường kính lớn.
– Tầng chứa nước ít bị ảnh hưởng bởi quá trình khoan do không sử dụng dung dịch sét hoặc dung dịch có tỷ trọng nhỏ.
– Giếng khoan thẳng, lắp đặt máy bơm dễ dàng.
– Tăng hiệu suất khai thác của giếng.
Khoan tuần hoàn ngược được thực hiện bằng các máy khoan DRILLCON, 1БA-15B và YPБ-3AM-500 cải tiến (do Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Nam thực hiện). Các máy khoan này có thể khoan các giếng khai thác sâu đến 500m, đường kính đến 800mm.

SodoCongNgheKhoan THN

MayKhoanDrillCon

Máy khoan DRILLCON tại công trình Nhà máy Bia Việt Nam

MayKhoanTHNCaiTien

Máy khoan THN cải tiến đang bơm súc rửa giếng tại Bạc Liêu

3. Khoan khảo sát nền móng địa chất công trình
Công tác khoan khảo sát địa chất công trình được thực hiện bằng các loại máy khoan XY-100, XY-1A, YГБ-50M. Các loại máy khoan này có thể khoan các lỗ khoan sâu 100 đến 150m. Cả 3 Liên đoàn trong Trung tâm Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước đều có khả năng thực hiện khoan khảo sát cả trên sông, hồ, biển nông và thí nghiệm hiện trường với các tiêu chuẩn kỹ thuật ASTM, BS…
maykhoanYT-50

Máy khoan YГБ-50 khoan khảo sát bãi chôn lấp rác Bến Cát – Bình Dương

khoanKSDCCTtrensong

Khoan khảo sát ĐCCT trên sông

maykhoanGJ200

Máy khoan GJ-200 khoan kiểm tra lõi bê tông cọc cầu Cần Thơ