Năng lực xử lý số liệu thông tin

phanmemchuyennganh1. Ứng dụng các phần mềm chuyên ngành để xử lý thông tin, quản lý tổng hợp nước dưới đất

Sử dụng các phần mềm chuyên ngành như Visual MODFLOW với 3 loại mô phỏng: MODFLOW, MODPATH và MT3D, phần mềm GMS (Groundwater Modeling System bao gồm giao diện đồ họa và 9 loại mô phỏng (MODFLOW, MT3DMS, RT3D, SEAM3D, MODPATH, SEEP2D, FEMWAER, NUFT và UTCHEM), Rockwork, Groundwater for Windows, AquiferTest, MapInfor…như là những công cụ hữu ích trong việc xử lý số liệu, nghiên cứu và quản lý thống nhất nước dưới đất.

2. Thiết bị công nghệ thông tin

Ba Liên đoàn được trang bị hệ thống mạng máy tính thế hệ mới nhất, kết nối internet tốc độ cao, các thiết bị xử lý, in ấn chuyên ngành như bàn số hóa bản đồ, máy in khổ A0, máy in màu lazer các loại giúp tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, hình thức đẹp.

thietbicongnghethongtin