Năng lực công nghệ – Thiết bị trắc địa

toandacdientuThiết kế, thi công, kiểm tra, nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ địa hình, bản đồ địa chính, bản đồ địa chất, bản đồ hiện trạng trong quy hoạch xây dựng các loại tỷ lệ.

Thiết kế, thi công công tác trắc địa công trình phục vụ xây dựng công trình công nghiệp và dân dụng, các công trình giao thông và thuỷ lợi, quan trắc biến dạng công trình.

Số hoá các loại bản đồ bằng các phần mềm của các hãng MapInfo Corporation và Intergraph Corporation theo tiêu chuẩn kỹ thuật số hoá bản đồ địa hình của Tổng cục địa chính.

Thành lập bản đồ địa hình phục vụ thiết kế các công trình xây dựng công nghiệp và dân dụng, các công trình giao thông thuỷ lợi và cầu đường, xây dựng và quy hoạch, chỉnh trang đô thị. Thành lập bản đồ địa chính phục vụ công tác cấp đất và cấp giấy quyền sử dụng đất ở và quyền sử dụng nhà ở trên phạm vi toàn quốc.

Trang bị máy móc, thiết bị đo đạc có độ chính xác cao gồm các loại máy toàn đạc điện tử, máy thuỷ chuẩn tự động của các hãng Topcon Nhật Bản và Cộng Hoà Liên Bang Đức, máy định vị toàn cầu GPS.

Trimble4600

Xác định vị trí, độ cao bằng GPS độ chính xác cao Trimble 4600

toandacdientu

Đo bằng máy toàn đạc điện tử

phanmemxuly

Phần mềm xử lý